Ads Top

AFM: Zwaan Finance schoot tekort in voorkomen witwassen en terrorismefinanciering

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft en jaar geleden een aanwijzing gegeven aan Zwaan Finance B.V. (Zwaan), wegens overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) door beleggingsinstellingen onder haar beheer.

Zwaan heeft er niet voor gezorgd dat de beleggingsinstellingen beschikten over een risicobeoordeling en beleid om risico’s in te kunnen schatten (artikel 2b en 2c Wwft). Daarnaast heeft Zwaan onvoldoende zorg gedragen voor het (tijdig) verrichten van cliëntenonderzoek door de beleggingsinstellingen. Ook heeft Zwaan verzuimd om de beleggingsinstellingen te voorzien van passende risicobeheersystemen om te bepalen of de cliënt een politiek prominent persoon is (artikel 8 Wwft) en bleef zij in gebreke bij het zorgdragen voor periodieke opleidingen voor de medewerkers van de beleggingsinstellingen en de beleidsbepaler (artikel 35 Wwft).

Zwaan is een geregistreerde beheerder van alternatieve beleggingsinstellinge die onder het registratieregime valt. Deze groep is uitgezonderd van een vergunningplicht, maar staat wel onder toezicht van de AFM voor wat betreft de Wwft-regelgeving. Beheerders van beleggingsinstellingen hebben onder de Wwft een rol als poortwachter om criminele geldstromen buiten het financiële stelstel te houden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.