Ads Top

Rabo op de vingers getikt

De Rabobank is de fout in gegaan bij het blokkeren van de rekening van een klant. De bank had de klant hier niet direct zelf over geïnformeerd, terwijl dit wel had gemoeten, zo oordeelt het financiële klachteninstituut Kifid.

Het detectiesysteem van de bank dacht dat er sprake was van WhatsApp-fraude en blokkeerde de transactie.

Rabo erkende dat de gang van zaken 'niet de schoonheidsprijs' verdiende en stuurde een bos bloemen en een cadeaubon van 25 euro naar de klant.

Het Kifid stelt dat het blokkeren van een betaalrekening ingrijpend kan zijn, zeker als een klant dit redelijkerwijs niet hoeft te verwachten. 'De bank dient zich daarom in te spannen om de consument hierover zo snel mogelijk op eigen initiatief te informeren zodat een eventuele onterechte blokkering direct kan worden opgeheven en de consument hiervan zo min mogelijk hinder ondervindt.'

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.