Ads Top

Nieuwe rechtszaak voor niet-bezwaarmakers belastingdienst

Staatssecretaris van Financiën, Van Rij, de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over een nieuwe collectieve rechtszaak. Via deze zogeheten ‘massaal bezwaar plus’-procedure wordt aan de rechter gevraagd uitspraak te doen of de groep niet-bezwaarmakers net zoals de bezwaarmakers in aanmerking komen voor rechtsherstel over hun box 3-heffing in de jaren 2017-2020. Dit besluit is ook gepubliceerd in de Staatscourant.
 
Op Prinsjesdag 2022 leidde het kabinetsbesluit om de groep niet-bezwaarmakers niet te compenseren tot veel verontwaardiging. Tienduizenden mensen gaven gehoor aan onze oproep van 17 oktober 2022 om een verzoek tot ambtshalve vermindering in te dienen. Naar aanleiding hiervan heeft de Staatssecretaris besloten om een nieuwe collectieve rechtszaak te starten, de massaal bezwaar plus procedure.
 
In overleg met de koepelorganisaties van fiscale diensteverleners (NBA, NOAB, NOB, RB en SRA), de Consumentenbond en de Bond voor Belastingbetalers is gewerkt aan de invulling van deze nieuwe collectieve rechtszaak. De inzet van in overleg was tweeledig. Ten eerste wilden wij, als uit de  ‘massaal bezwaar plus’-procedure volgt dat de groep niet-bezwaarmakers in aanmerking komt voor rechtsherstel (en compensatie), dan geldt dat voor alle belastingbetalers met box 3-spaarvermogen. Ten tweede hebben wij afspraken gemaakt om deze nieuwe collectieve rechtszaak min mogelijk belastend te laten zijn voor het ministerie van Financiën, de Belastingdienst, de rechtspraak en voor u.

Deze nieuwe procedure gaat over de vraag of niet-bezwaarmakers in aanmerking komen voor rechtsherstel. Tot op heden hebben alleen degenen die in die jaren bezwaar hebben gemaakt rechtsherstel gekregen.
 
Mocht de rechter in deze procedure de groep niet-bezwaarmakers in het gelijk stellen, dan hoeven de betrokken niets te doen. De Belastingdienst zal dan uit eigen beweging uw aanslag over de jaren 2017 tot en met 2020 opnieuw beoordelen en – net zoals bij de groep bezwaarmakers in 2022 – bepalen of uw box 3-heffing moet worden aangepast en u uw geld terugkrijgt.

Bij de massaal bezwaar plus procedure worden enkele proefpersonen geselecteerd die representatief zijn voor de groep niet-bezwaarmakers. De selectie van deze proefpersonen vindt plaats in overleg met de koepelorganisaties van fiscale dienstverleners, de Consumentenbond en de Bond voor Belastingbetalers.
 
Zodra de selectie van proefpersonen is afgerond, worden deze voorgelegd aan verschillende rechtbanken. Alle partijen hebben er belang bij om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te krijgen over de uitkomst van de ‘massaal bezwaar plus’-procedure. Uit ervaring kunnen wij u echter melden dat een dergelijke procedure doorgaans langer dan een jaar duurt, voordat de rechter een onherroepelijke uitspraak doet. Wij volgen dit proces dan ook nauwgezet. Vanzelfsprekend houden wij u via onze nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.