Ads Top

Last onder dwangsom aan Momentum Capital

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 7 december 2020 een last onder dwangsom opgelegd aan Momentum Capital (Momentum Capital), enig aandeelhouder en bestuurder van Momentum Estate Fund I (MEFI). Momentum Capital moet essentiële informatie verstrekken aan beleggers die hebben geïnvesteerd in obligaties MC Bond 11 +Bond Brazil of van plan zijn dat te doen.

Ook consumenten die schriftelijk en mondeling door Momentum Capital onjuist en misleidend zijn geïnformeerd over de financiële situatie van MEFI, bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten en via schriftelijke updates, dienen juist en volledig te worden geïnformeerd. Als Momentum Capital dit niet binnen de gestelde termijn van 25 werkdagen doet, moet Momentum Capital 100.000 euro betalen.

MEFI biedt de obligatie ‘MC Bond 11 +Bond Brazil’ aan. Momentum Capital zorgt voor de informatieverstrekking aan de obligatiehouders van ‘MC Bond 11 +Bond Brazil’ en overige investeerders in Momentum Capital en met haar verbonden ondernemingen. Volgens het aanbiedingsmateriaal wordt met het geld van de obligaties deelgenomen in vastgoedinvesteringen in Brazilië en ontvangt MEFI opbrengsten vanuit de Braziliaanse investeringen.

Onjuiste waarderingen hebben tot gevolg gehad dat in de jaarrekening van MEFI het eigen vermogen 31,7 miljoen euro en de omzet 3,1 miljoen te hoog zijn vermeld. De publicatie jaarrekening bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel over 2018 is eveneens onjuist doordat de waarderingen van de activaposten en het eigen vermogen niet zijn aangepast en dus te hoog zijn. Ook is onjuiste informatie verstrekt over de positieve operationele kasstromen in Brazilië.

Daarnaast is essentiële informatie over de financiële situatie van MEFI weggelaten, waaronder informatie over de garanties en zekerheden, de herkomst van de betalingen van rente en de risico’s ten aanzien van de aflossing van ‘MC Bond 11 +Bond Brazil’.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.