Ads Top

NVB: derivaten verantwoord inzetten in de gezondheidszorg

Banken vinden het belangrijk dat zorginstellingen financiële derivaten op een verantwoorde manier inzetten.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is het daarom eens met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) dat ‘speculatief en risicovol gebruik van derivaten niet past bij de zorg en de publieke belangen van de zorg, omdat de zorg voor het overgrote deel met collectieve middelen wordt bekostigd.’ Maar mede gezien de investeringsopgave voor zorginstellingen moet het wel mogelijk blijven om renterisico’s af te dekken met een derivaat. Dat schrijft de NVB in haar consultatiereactie op de concept Regeling financiële derivaten Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) van VWS.

In de bedrijfsvoering van zorgaanbieders kan het inzetten van financiële derivaten toegevoegde waarde hebben, zeker wanneer een derivaat ingezet wordt om renterisico’s (renteschommelingen) te beheersen. De huidige regeling kan tot gevolg hebben dat ook het verantwoord inzetten van derivaten in de zorg wordt beperkt.

Juist in een periode van lage rente en de noodzakelijke grote en langjarige investeringen op het gebied van verduurzaming kan de inzet van derivaten in het belang zijn van zorgaanbieders. De NVB gaat daarom graag in gesprek met het ministerie van VWS om te kijken op welke manier derivaten verantwoord kunnen worden ingezet voor de financiering van zorginstellingen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.