Ads Top

DNB geeft aanwijzing aan Stichting Pensioenfonds Atos

De Nederlandsche Bank heeft op 25 juni 2020 een aanwijzing gegeven aan Stichting Pensioenfonds Atos (SPA).

SPA overtrad allereerst de bepalingen van de Pw ten aanzien van het financieel risicobeheer. In dit kader heeft DNB geconstateerd dat SPA geen volledige risico inventarisatie heeft gemaakt voor alle beleggingsrisico’s.

Daarnaast heeft SPA onvoldoende strategieën, processen en rapportageprocedures vastgesteld voor het onderkennen, meten, bewaken, beheren en rapporteren van alle risico’s waaraan SPA en de door SPA uitgevoerde pensioenregelingen worden blootgesteld. ook heeft DNB geoordeeld dat het risicobeheer van SPA niet adequaat en onafhankelijk is ingericht en er geen evaluatie plaatsvindt van de effectiviteit van risicobeheersmaatregelen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.