Ads Top

ABN AMRO MeesPierson voegt voor 2021 risico toe aan de beleggingsportefeuille

ABN AMRO MeesPierson publiceert haar beleggingsstrategie voor 2021: ‘De grote herstart’. Daarin staat beschreven dat de bank wereldwijd economisch herstel vanaf het tweede kwartaal verwacht maar met onzekerheid op de korte termijn.

De private bank spreekt de verwachting uit dat er vanaf het tweede kwartaal van 2021 een aanhoudend wereldwijd economisch herstel zal plaatsvinden. In dit scenario gaat ABN AMRO MeesPierson ervan uit dat er een coronavaccin beschikbaar komt en dat overheden de economie blijven ondersteunen.

De bank onderkent dat het herstelperspectief in schril contrast staan met de verslechterende vooruitzichten voor de korte termijn: De tweede coronagolf zal voor veel ontwikkelde economieën in het laatste kwartaal van 2020 tot krimp leiden. Het is echter belangrijk vooruit te kijken, óók omdat een aantal zaken structureel veranderd zijn. Zo heeft de pandemie een aantal trends versneld, zoals de daling van de rente naar niveaus rond de nul of zelfs daaronder. Dit dwingt beleggers om te kiezen voor risicovollere beleggingen, nu verwachte rendementen lager zijn dan in het verleden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.