Ads Top

AFM: reguleer aanbieders van duurzaamheidsdata en aanverwante diensten

Aanbieders van duurzaamheidsdata en aanverwante diensten moeten worden gereguleerd. Dit verkleint het risico op verkeerde investeringen en greenwashing, en het helpt beleggers om duurzame investeringsbeslissingen te nemen. Dat bepleiten de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en haar Franse evenknie (AMF) in een gezamenlijk position paper.

Om de transitie naar een duurzame economie in Europa te ondersteunen, zijn de komende jaren forse investeringen nodig. In haar Green Deal schat de Europese Commissie in dat dit de komende jaren oploopt naar jaarlijks 260 miljard euro. Dit lukt alleen als ook retailbeleggers en vermogensbeheerders hieraan bijdragen. In hun investeringskeuzes spelen Environmental, Social & Governance (ESG) data een steeds belangrijkere rol. De kwaliteit en betrouwbaarheid van deze duurzaamheidsdata is daarom cruciaal.

De regulering van ESG-diensten moet één van de pijlers worden van de vernieuwde strategie voor duurzame financiering van de Europese Commissie. De AFM en de AMF pleiten voor een Europese verordening waarmee het toezicht op ESG rating agencies en andere aanbieders van duurzaamheidsdiensten bij de European Securities and Markets Authority (ESMA) wordt belegd. In het voorstel ligt de nadruk op transparantie over meet- en waarderingsmethoden en de beheersing van belangenconflicten. Ook moeten eisen aan interne controleprocessen worden gesteld.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.