Ads Top

Jaarbijdrage Kifid 2021 voor verzekeraars in lijn met vorig jaar

De begroting van het Kifid over 2021 is iets lager dan in 2020. De jaarbijdrage 2021 voor verzekeraars is in lijn met die van vorig jaar. Het overschot op de begroting van 2019 is met alle aangesloten financiële dienstverleners verrekend met de jaarbijdrage 2021, zoals het kostenreglement voorschrijft.

Kifid verwacht in 2021 ongeveer 4.800 nieuwe klachten te ontvangen. De praktijk leert dat hiervan ongeveer 2.900 klachten voldoen aan de voorwaarden voor behandeling door Kifid.
Afgelopen jaar is de achterstand in klachtbehandeling flink ingelopen. Met de nog resterende klachten verwacht de Geschillencommissie in 2021 ongeveer 3.100 klachten inhoudelijk te behandelen.

Verzekeraars behoren tot de bijna 7.400 financiële dienstverleners die zijn aangesloten bij het financiële klachteninstituut Kifid. Hiermee laat de sector zien dat de klant centraal staat. Als het niet lukt om een klacht zelf op te lossen, dan kunnen verzekeraars en klanten rekenen op een onpartijdige en deskundige geschilbeslechting door Kifid. Als alternatief voor de rechter.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.