Ads Top

'Nederlandse belegger relatief somber over economische impact Covid-19'

Nederlandse beleggers zijn vrij somber over de duur van de economische crisis als gevolg van Covid-19 en denken dat de herstelperiode lang zal zijn.

Opmerkelijk genoeg laten zij zich echter niet uit het veld laten slaan: in meerderheid hebben zij het risico in hun beleggingsportefeuille vergroot of intact gelaten. De rendementsverwachtingen voor de komende vijf jaar blijven erg hoog. Dit blijkt uit de Schroders Global Investor Study 2020.  

Nederlanders houden relatief vaker rekening met een lange herstelperiode: 37 procent denkt dat de negatieve economische impact van Covid-19 een tot twee jaar zal aanhouden en 20 procent denkt zelfs dat het twee tot vier jaar zal duren voordat er normalisering optreedt. Daarmee zijn Nederlandse beleggers duidelijk negatiever dan het wereldwijde gemiddelde: het gemiddelde percentage is zelfs dubbel zo hoog. 33 procent is somber, ten opzichte van 15 procent wereldwijd. De herstelperiode wordt door de Nederlandse ondervraagden gemiddeld ingeschat op 1,95 jaar.  

Wereldwijd zijn beleggers optimistisch over het mogelijk te behalen rendement en verwachten ze in de komende vijf jaar een gemiddeld totaalrendement op hun beleggingen van 10,9 procent per jaar. Beleggers zijn daarmee positiever dan in 2018 en in 2019 toen ze gemiddeld uitkwamen op een prognoserendement van respectievelijk 9,9 en 10,5 procent voor de komende vijf jaar. De onzekerheid als gevolg van Covid-19 lijkt dus geen grote impact te hebben op de rendementsverwachtingen.

Vermogensbeheerder Schroders heeft de mening van meer dan 23.000 beleggers uit 32 landen gepeild, van wie 1000 in Nederland. De internationale verschillen in rendementsverwachtingen zijn aanzienlijk. Net als in voorgaande jaren blijken Nederlandse beleggers in internationaal perspectief relatief voorzichtig met hun rendementsprognose. Dit jaar komt de verwachting uit op gemiddeld 9,1 procent. Dit zijn echter nog steeds percentages die gezien de huidige marktonrust erg hoog zijn.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.