Ads Top

AFM: Transparante prijsvorming fixed income- en derivatenmarkt nog onvoldoende

De transparante prijsvorming op de fixed income- en derivatenmarkt is nog onvoldoende. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de effectiviteit van de MiFID II-regelgeving.

Vooruitlopend op mogelijke wijzigingen in de huidige MiFID II-regelgeving, heeft de toezichthouder een analyse uitgevoerd op de fixed income en derivatenmarkten. De aanbevelingen van de AFM hebben onder meer betrekking op het verhogen van de standaardisatiegraad bij fixed income instrumenten.

Transparante en liquide obligatiemarkten zijn van groot belang voor efficiënte prijsvorming voor zowel uitgevende instellingen als investeerders. Het wordt dan eenvoudiger nieuwe uitgiftes van obligaties te doen. Dit leidt uiteindelijk tot lagere financieringskosten. Het past ook binnen de Europese filosofie van de kapitaalmarktunie ter verbreding van de financieringsmix en vermindering van de afhankelijkheid van bancaire maatwerkfinancieringen.

De AFM constateert wel verschuiving van de handel in obligaties en derivaten naar handelsplatformen. Vooral de handel in derivaten die onder de centrale clearingverplichting vallen, is verschoven naar multilaterale platformen. Ook in de obligatiemarkten zien we een groeiend gebruik van multilaterale elektronische handelsplatformen. Helaas heeft deze verschuiving tot dusverre niet geleid tot meer transparantie in de prijsvorming vanwege de lage liquiditeit van de meeste instrumenten.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.