Ads Top

BNG Bank: Kredietverlening blijft in onzekere tijden op hoog niveau

De kredietvraag van met name de gemeenten was, mede door de financiële gevolgen van de COVID-19-pandemie, hoger dan verwacht. In de eerste vier maanden bedroeg de omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen bij BNG Bank ruim 1 miljard per maand.

De verkoop van de Enecoaandelen door decentrale overheden heeft in de laatste twee maanden van het eerste halfjaar echter een negatief effect gehad op de kredietverstrekking door de bank, mede door het gebruik van onderling lenen. De omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen kwam in de verslagperiode uit op  5,4 miljard, een daling van 0,8 miljard ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019.

De langlopende kredietportefeuille nam ten opzichte van ultimo 2019 met 1,2 miljard toe tot 85,4 miljard.

De COVID-19-pandemie heeft forse impact op de zorgsector. Omdat het kabinet en zorgverzekeraars een vangnet hebben ingericht voor de zorgsector, zijn de gevolgen voor BNG Bank vooralsnog beperkt.

BNG Bank haalde in het eerste halfjaar in totaal 9,8 miljard aan langlopende financiering op via uitgifte van obligaties. Aanvankelijk waren de marktomstandigheden gunstig, maar in de eerste weken van maart was de markt voor langlopende financiering dicht als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het COVID-19-virus. Daarna namen de mogelijkheden weer toe, maar tegen fors gestegen krediet- en liquiditeitsopslagen.

Het balanstotaal is in vergelijking met ultimo 2019 met 17,3 miljard toegenomen 167,0 miljard, vooral als gevolg van de daling van de lange rentetarieven en de keuze van de bank om hogere liquiditeitsbuffers aan te houden in deze periode van crisis. Het eigen vermogen is in de verslagperiode per saldo nagenoeg gelijk gebleven op 4,9 miljard.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.