Ads Top

Nog altijd onduidelijkheid in SNS-schadeloosstellingsprocedure

Nog altijd is er geen duidelijkheid over de vraag of er een definitief oordeel komt over de waarde van de op 1 februari 2013 onteigende SNS-effecten.

In de (lopende) schadeloosstellingsprocedure bij de Ondernemingskamer wordt de waarde van de SNS-effecten (zowel de onteigende aandelen als de eveneens onteigende obligaties) bepaald op het moment van nationalisatie.

Eind april 2018 hebben de drie door de Ondernemingskamer benoemde deskundigen hun deskundigenbericht gepubliceerd. Op 16 april 2019 volgde de uitspraak van de Ondernemingskamer. Dat was echter geen definitieve uitspraak, de Ondernemingskamer verlangde een aanvullend deskundigenbericht.

Aan het eind van de zitting op 24 september liet de Ondernemingskamer weten dat over drie maanden een uitspraak volgt. Maar of dat een einduitspraak is, valt te bezien. De voorzitter liet de mogelijkheid open dat er opnieuw extra toelichting van de partijen op de nieuwe informatie nodig is.

De VEB is al eerder een enquêteprocedure gestart zodat onderzoek kan worden gedaan naar mogelijk wanbeleid bij SNS voorafgaand aan de nationalisatie. De uitkomsten van een dergelijk onderzoek zijn van groot belang in een eventuele aansprakelijkheidsprocedure. De VEB is kritisch op het handelen van de betrokken SNS bestuurders, commissarissen en de accountants die ongeclausuleerde goedkeurende verklaringen bij de jaarrekeningen hebben verstrekt.

De Ondernemingskamer heeft in 2018 drie onderzoekers benoemd die met het onderzoek zijn begonnen. De kosten van dit onderzoek, die in beginsel voor rekening van de onderzochte onderneming zijn, lopen inmiddels op tot 3 miljoen euro. De uitkomsten van het onderzoek worden, ondanks Corona, eind 2020 verwacht.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.