Ads Top

DNB verwelkomt maatregelen tegen witwassen

De Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Financiën hebben een gemeenschappelijk plan van aanpak gepresenteerd om witwassen via het Nederlandse financiële systeem te voorkomen en criminelen en degenen die hen faciliteren op te sporen en te vervolgen. De Nederlandsche Bank verwelkomt dat de ministers additionele maatregelen willen nemen tegen witwassen.

Een effectieve aanpak van witwassen is alleen mogelijk als de hele financiële keten - van meldplichtige instellingen tot toezichthoudende en opsporings- en vervolgingsinstanties – zich maximaal inspant en er tussen de partijen op een goede manier wordt samengewerkt en informatie wordt gedeeld. DNB ondersteunt daarom het voorstel om de krachten van de betrokken partijen te bundelen waarbij private en publieke instellingen effectief samenwerken. DNB vindt het ook belangrijk dat maatregelen op het terrein van cash zodanig worden vormgegeven dat de goede werking van het betalingsverkeer voor legitieme transacties niet gehinderd wordt.

Witwassen is een grensoverschrijdende vorm van criminaliteit. DNB verwelkomt daarom ook de plannen om de effectiviteit van de aanpak van witwassen op Europees niveau te vergroten door te pleiten voor een Europese AML/CFT-toezichthouder. DNB benadrukt de goede samenwerking met het Ministerie van Financiën en de AFM op dit gebied. DNB zal zich samen met het Ministerie van
Financiën en de AFM inzetten om dit onder de Europese aandacht brengen.

DNB vindt het belangrijk dat in het plan aandacht wordt besteed aan de capaciteit van de toezichthouders. Die capaciteit moet zodanig zijn dat zij in staat zijn om hun taken goed uit voeren, voldoende deskundigheid in huis hebben en in kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld op het gebied van technologie.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.