Ads Top

ABN AMRO MeesPierson past assetallocatie aan

ABN AMRO MeesPierson heeft de algehele vermogensverdeling (assetallocatie) gewijzigd. De private bank van ABN AMRO is minder positief over aandelen en verlaagt de weging van neutraal naar onderwogen. Binnen de aandelenportefeuille geeft de bank nu meer de voorkeur aan de sector gezondheidszorg (van neutraal naar overwogen).

Tegelijkertijd schat ABN AMRO MeesPierson de sector industrie negatiever in (van neutraal naar onderwogen). De weging in grondstoffen is na de verkoop van de positie in goud weer neutraal. In de obligatieportefeuille is de positie in bedrijfsobligaties versterkt.

Richard de Groot, voorzitter ABN AMRO Beleggingscomité: “Met de wijzigingen in onze assetallocatie is onze aandelenportefeuille defensiever gemaakt en daardoor minder afhankelijk van economische groei en winstgroei. De bereidheid van de Amerikaanse Fed om de rente te verlagen is positief voor beleggers. Maar het effect is voor een groot deel al in de huidige aandelenkoersen verdisconteerd, waardoor het opwaartse koerspotentieel beperkt is. Tegelijkertijd is het bedrijfssentiment door het weer oplaaiende handelsconflict aanzienlijk verzwakt. Dit weegt zwaar op de winsten. Al met al weegt de mogelijkheid van een economische groeivertraging zwaarder dan het potentieel van verdere verbetering, hoewel de kans op een recessie laag blijft. Het is nu tijd om het risico van aandelen te verminderen. We doen beleggers de suggestie om de verkoopopbrengsten in liquiditeiten te steken.”

Op sectorniveau verhoogt ABN AMRO MeesPierson de weging van gezondheidszorg naar overwogen. Als reden noemt de bank dat de winstgroei bij bedrijven in deze sector minder afhankelijk is van de economie. De Groot ziet bovendien verbeteringen in de pijplijn voor nieuwe geneesmiddelen. “Dit komt de veerkracht van deze bedrijven ten goede, ook bij een afnemende economische groei.” Over de sector industrie is ABN AMRO MeesPierson minder enthousiast. De bank verlaagt de weging naar onderwogen, vanwege de – in het bijzonder in Europa – zwakkere economische verwachtingen. Bovendien wijst De Groot erop dat deze sector en de voorraadketen te maken kan krijgen met de negatieve gevolgen van de handelsspanningen.

Obligaties zijn nog altijd niet in trek. In de obligatieportefeuille heeft ABN AMRO MeesPierson de positie in bedrijfsobligaties versterkt met behulp van de opbrengsten die komen uit een verlaging van inflatie-gerelateerde Italiaanse en Spaanse staatsobligaties. Europese bedrijfsobligaties kunnen meeliften op het verwachte programma voor de inkoop van obligaties door de Europese Centrale Bank (ECB).

Monetaire stimuleringsmaatregelen in de vorm van een lagere rente en het opkopen van staatsobligaties zijn weer terug van weggeweest, zo stelt de private bank. In dit marktklimaat is ook de goudprijs weer gestegen. De prognose voor de goudprijs eind 2019 is daardoor eerder dan verwacht gerealiseerd. ABN AMRO MeesPierson doet beleggers de suggestie om hierop in te spelen en goud te verkopen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.