Ads Top

Rabobank 'verwelkomt Klimaatakkoord'

Rabobank verwelkomt het Klimaatakkoord dat vrijdag is gepresenteerd. “Veel van onze klanten zetten belangrijke stappen om de doelstellingen van Parijs te halen. Wij geloven dat door het scheppen van duidelijke kaders de transitie naar een duurzame toekomst versneld kan worden,” zegt Wiebe Draijer, voorzitter van de Groepsdirectie van Rabobank.

Het Klimaatakkoord heeft tot doel om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 op een kosteneffectieve wijze met 49 procent te verminderen ten opzichte van 1990 en is daarmee in lijn met de doelstelling van Parijs waar Rabobank zich al eerder committeerde. Het Klimaatakkoord raakt alle sectoren van de Nederlandse economie en samenleving en vraagt om brede steun en effectieve medewerking van alle betrokkenen en belanghebbenden. Draijer: “Klimaatverandering vraagt een fundamentele verandering in hoe wij leven en werken. Dat is een flinke uitdaging, maar biedt zeker ook volop kansen."
 
Rabobank ziet Nederland graag als koploper in de energietransitie en streeft naar een klimaatslimme food & agrisector. Zij helpt klanten actief om een beeld te krijgen van de emissies en reductiemogelijkheden op hun bedrijf. “Dat is nodig om samen de vervolgstappen te kunnen bepalen.” 
 
Landbouw & Landgebruik is een van de twee klimaattafels waar Rabobank gesprekspartner was. De CO2-reductie van 3,5 Mton stond in december in het klimaatakkoord, de sector heeft zelf de ambitie om tot 6 Mton Co2-reductie te komen. Die extra reductie moet vooral uit de veehouderij-landgebruik en glastuinbouw komen. Dat is een ambitieuze doelstelling maar niet onmogelijk, vindt Rabobank. Wel is dan van belang dat snel duidelijk wordt wat de financiële kaders zijn en hoe de regelgeving eruit komt te zien. Ook moeten ondernemers op lange termijn zekerheid over regelgeving en financiering krijgen. Zij investeren immers doorgaans voor een lange periode. 

De meeste agrarische ondernemers zien wel in dat maatregelen nodig zijn en sommigen hebben de bank al gevraagd om advies of financiering voor bijvoorbeeld een nieuwe stal die aan de nieuwste eisen voldoet. Als duidelijke kaders en regelgeving lang op zich laten wachten, lopen ondernemers het risico dat zij beslissingen nemen die later niet verstandig blijken.
 
De andere tafel waar Rabobank direct inbreng heeft geleverd is Bebouwde Omgeving. Verduurzamen van de woning is voor veel huiseigenaren iets waar ze tegenop zien. Welke keuze is het meest duurzaam, uitvoerbaar en ook nog financieel haalbaar? Het is goed dat er nu afspraken zijn gemaakt, dat geeft ruimte om het klanten zo makkelijk mogelijk te maken hun woning te verduurzamen en hen daarvoor toegang tot verschillende vormen van financiering te geven. Verduurzaming wordt dan ook onderdeel van elk hypotheekgesprek.

Gebouwgebonden financiering ziet de bank als een kansrijk nieuw instrument voor huiseigenaren om makkelijker te kunnen investeren. Als lokaal gewortelde bank denkt Rabobank verder graag mee met gemeenten over goede wijkgerichte oplossingen in het kader van wijkaanpak.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.