Ads Top

Kabinet dient nieuw wetsvoorstel in tegen belastingontwijking

Het kabinet gaat een einde maken aan structuren waarbij bedrijven belasting ontwijken door gebruik te maken van de verschillen in belastingstelsels van landen, de zogenaamde hybridemismatches. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) heeft een wetsvoorstel met die strekking naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel is een van de maatregelen van dit kabinet om belastingontwijking tegen te gaan.

Het wetsvoorstel ATAD2 (Anti Tax Avoidance Directive) voorkomt dat internationaal opererende ondernemingen kunnen inspelen op verschillen tussen de vennootschapsbelastingstelsels van landen. Deze zogenaamde hybridemismatches zorgen er bijvoorbeeld voor dat een betaling aftrekbaar is, maar nergens wordt belast, of dat één betaling meerdere malen aftrekbaar is.

Het meest bekende voorbeeld van een hybridemismatch is de CV/BV-structuur, ook wel de ‘spaarpot op zee’ genoemd. Met name bedrijven uit de Verenigde Staten hebben met deze structuur de belastingheffing over hun wereldwijde winsten over lange tijd kunnen uitstellen. Met de maatregelen uit ATAD2 beëindigt het kabinet de fiscale aantrekkelijkheid van deze structuur.

ATAD2 is een logisch vervolg op ATAD1. ATAD1 is per 1 januari van dit jaar in werking getreden en pakt andere vormen van belastingontwijking aan. Dat heeft onder meer geleid tot de invoering van de zogenoemde earningsstrippingmaatregel, een algemene renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting. Het wetsvoorstel dat vandaag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden bevat maatregelen tegen hybridemismatches.

Het is de bedoeling dat het grootste deel van de maatregelen in het wetsvoorstel ter implementatie van ATAD2 per 1 januari 2020 in werking treedt. Ook de andere Europese landen voeren dan ATAD2 in. Het kabinet juicht dit toe. De aanpak van hybridemismatches is het meest effectief als dit internationaal worden gedaan.

De invoering van ATAD2 is een van de maatregelen van dit kabinet om belastingontwijking tegen te gaan. Daarnaast wordt onder meer per 1 juli de werkwijze voor de afgifte van rulings met een internationaal karakter aangescherpt. Ook bereidt het kabinet wetgeving voor om per 2021 een bronbelasting te heffen op rente en royalty’s, waarmee heel gericht een geldstroom van 22 miljard euro naar laagbelaste landen wordt aangepakt. 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.