Ads Top

Nederlands en Iers Verbond pleiten voor proportioneel pakket aan maatregelen Solvency II

Voor kleine en middelgrote verzekeraars met een premie-inkomen tussen de 10 en 50 miljoen euro moeten de nalevings-, en rapportagelasten binnen het Europese Solvency II toezichtskader omlaag. Hiervoor pleiten het Verbond van Verzekeraars en Insurance Ireland in het kader van de herziening van de Solvency II richtlijn die in 2020 begint.

Beide brancheorganisaties verwachten dat het voorgestelde pakket aan maatregelen voor meer proportionaliteit zorgt in de onevenredig grote administratieve belasting en nalevingslasten waar nu ongeveer de helft van de kleine en middelgrote Nederlandse verzekeraars onder gebukt gaat.

“De kapitaalvereisten van de Solvency II richtlijn veranderen niet met dit voorstel”, benadrukt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond. “Het toezichtskader blijft hetzelfde, alleen de rapportage-eisen en administratieve lasten worden proportioneler. Dit betekent bijvoorbeeld dat het onder bepaalde voorwaarden niet langer verplicht is een actuaris in huis te hebben (die schaars en daardoor duur zijn) en de eisen aan het jaarlijkse ‘Solvency and Financial Condition Report’ lichter zijn,” licht Weurding toe. Kevin Thompson, directeur van Insurance Ireland, voegt daaraan toe dat dit voorstel “de noodzaak erkent van passend toezicht op verzekeraars met verschillende risicoprofielen terwijl ze adequate bescherming bieden aan polishouders”. Thompson: “Niet alleen kleine en middelgrote verzekeraars hebben baat bij een Europese en consistente toepassing. Het proportioneel toepassen van Solvency II is in het belang van zowel consumenten als de interne EU-markt voor verzekeringen."

Het voorgestelde pakket aan maatregelen zorgt ervoor dat de nalevingslasten beter passen bij de aard, omvang en complexiteit van de individuele verzekeraar, menen de twee Verbonden. Het zorgt er bovendien voor dat InsurTech start-ups met innovatieve businessmodellen beter in staat zijn actief te worden op de Europese verzekeringsmarkt. Door de maatregelen op te nemen in de Solvency II-richtlijn, zal het meer proportionele rapportageregime gelden voor alle kleine en middelgrote Europese verzekeraars. Het pakket geldt alleen voor verzekeraars die geen ingewikkelde verzekeringen aanbieden. Voor maatschappijen met dergelijke producten, zoals aansprakelijkheidsverzekeringen, geldt het volledige Solvency II regime.

Het Nederlandse en Ierse Verbond hebben het pakket aan maatregelen voorgelegd aan onder meer de Europese toezichtautoriteit voor verzekeraars (EIOPA) die de Europese Commissie (EC) adviseert over de herziening van de Solvency II richtlijn, De Nederlandsche Bank en het Ministerie van Financiën. De EC heeft EIOPA uitdrukkelijk gevraagd in het advies ook aandacht te geven aan het thema proportionaliteit.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.