Ads Top

Activering consumenten met beleggingsverzekering door verzekeraars afgerond

Verzekeraars hebben hun klanten met een beleggingsverzekering gewezen op de mogelijkheden om hun financiële situatie te verbeteren. In 9 procent van de gevallen heeft de verzekeraar, ondanks voldoende inspanningen, de klant niet kunnen bereiken of heeft de klant geen keuze kenbaar gemaakt. De wettelijke activeringsplicht voor verzekeraars inzake beleggingsverzekeringen is hiermee afgerond.

Dit concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in haar eindcontrole, waarover de minister van Financiën vandaag een brief aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het verleden hebben consumenten beleggingsverzekeringen afgesloten, bijvoorbeeld voor de aflossing van hun hypotheek of als pensioenvoorziening. Door onder meer hoge kosten en tegenvallende beleggingsresultaten halen veel consumenten het doelkapitaal van de beleggingsverzekering niet. Daarom heeft de overheid verzekeraars in 2015 verplicht om klanten actief te benaderen.

Activering betekent dat een klant wordt aangezet tot het maken van een bewuste keuze (aanpassen, voortzetten of stopzetten) over de beleggingsverzekering.

In 2017 en 2018 bracht de AFM verslag uit over het activeren van klanten met een pensioen- en hypotheekgebonden beleggingsverzekering. Nu is ook de controle afgerond over de overige beleggingsverzekeringen, zoals bijvoorbeeld spaarplannen of studieverzekeringen. Verzekeraars hebben 100% van hun klanten met een beleggingsverzekering geactiveerd. Uit beide onderzoeken onder in totaal 19 verzekeraars blijkt dat 91% van de klanten ook is bereikt. Hiervan heeft 80% bewust een keuze kenbaar gemaakt over de voortgang van de beleggingsverzekering. Dat kan zijn door de polis af te kopen, aan te passen of bewust niet te wijzigen. 9% is ondanks de inspanningen van verzekeraars niet bereikt of heeft geen keuze kenbaar gemaakt.

Een klant kan nog steeds financieel kwetsbaar zijn. Dit hangt af van de persoonlijke situatie, zoals bijvoorbeeld woonlasten, inkomsten en pensioen. Het is belangrijk dat klanten ook na activering bij hun verzekeraar terecht kunnen. Daarom is met verzekeraars afgesproken dat zij zich blijven inspannen om de situatie van hun klanten met een beleggingsverzekering te verbeteren. Hieruit volgen vier zaken:
1. Verzekeraars blijven klanten met een beleggingsverzekering ondersteunen als klanten dat willen.
2. Is de verwachte aangroei in vermogen van de polis lager dan de toekomstige premie-inleg? Dan moet de verzekeraar klanten, die eerder niet zijn bereikt of die nog geen weloverwogen keuze hebben gemaakt, binnen zes maanden een passende oplossing bieden.
3. De AFM spoort hypotheekaanbieders aan om hun klanten in kaart te brengen waarbij een beleggingsverzekering gekoppeld is aan een aflossingsvrije hypotheek. Vervolgens gaan aanbieders, indien nodig, de klanten activeren om financiële problemen in de toekomst te voorkomen.
4. Als een klant zich in een schrijnende situatie bevindt, zal de verzekeraar zich inspannen om tot een coulante oplossing te komen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.