Ads Top

Quickscan MKB-Nederland toont enorme gevolgen BTW-verhoging

MKB-Nederland wil dat het mkb tenminste wordt gecompenseerd voor de eenzijdige verhoging van het lage BTW-tarief. Uit een quickscan van de ondernemersorganisatie, in samenwerking met betrokken branches, blijkt dat de gevolgen van de maatregel groot zijn: 30 miljoen euro omzetverlies in de kappersbranche, bijna 6 miljoen bij de podiumkunsten, 40 miljoen bij uitgeverijen en 24 miljoen bij de bloemisten. In de grensregio’s zijn de negatieve effecten nog sterker. Dit staat in het pamflet dat directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland vanochtend samen met vijf ondernemers heeft overhandigd aan staatssecretaris Menno Snel (Financiën). “Het liefst gaat deze maatregel volledig van tafel.”

In opdracht van MKB-Nederland heeft Panteia de effecten van de BTW-verhoging voor drie productgroepen in de grensstreken berekend. De dagrecreatie krijgt een omzetdaling van ruim 450 miljoen euro voor de kiezen, voor brood en gebak is dat 38 miljoen en voor bloemen en planten 23 miljoen. “Dat zijn enorme bedragen. En we hebben het dan over sectoren die het tijdens nu net pas weer wat vlees op de botten krijgen.”

MKB-Nederland en de betrokken branches vinden dat de BTW-verhoging van tafel moet. Het kabinet heeft tot de maatregel besloten zonder ook maar enig zicht op de effecten. Als dat niet lukt, moet het midden- en kleinbedrijf tenminste worden ondersteund met een pakket maatregelen die de pijn kunnen verzachten. De ondernemersorganisatie bepleit onder meer dat de lastenverlichting in de inkomstenbelasting naar voren wordt gehaald en/of de BTW-verhoging naar achteren wordt geschoven, naar de jaren dat er echt lastenverlichting voor consumenten is. “Eerst het zuur voor het mkb en pas daarna koopkrachtverbetering voor de consument, dat is slechte timing.”

Ook moet er een rechtvaardig overgangsregime komen, dat voorkomt dat ondernemers met grote administratieve problemen worden opgezadeld en dat consumenten die bijvoorbeeld nu al een kaartje hebben gekocht voor een concert dat pas in 2019 plaatsvindt met een extra BTW-betaling worden geconfronteerd om het tarief ondertussen is verhoogd. Verder kan het kabinet mkb-ondernemers steunen door de verhoging van het box 2 tarief te schrappen en de werkkostenregeling te verbeteren, zodat die voor het mkb werkbaar wordt.

Brancheorganisaties zoals de ANKO (kappers), de VBW (bloemisten), de Federatie Cultuur (podiumkunsten en musea), de Mediafederatie (uitgeverijen) en NL Actief (fitnesscentra) hebben zelf onderzoek laten doen naar de gevolgen voor hun leden. Naast de negatieve impact op omzet en werkgelegenheid, melden zij ook andere effecten. Zo vreest de kappersbranche dat een aantal kappers anders zal gaan werken (thuis of ambulant), dat er een verschuiving ontstaat naar het zwarte circuit en het aantal stage- en leerwerkplaatsen daardoor zal dalen. Dat is slecht voor het kappersambacht. De fitnessbranche wijst erop dat de BTW-verhoging indruist tegen het eigen gezondheidsbeleid van het kabinet en dat de perspectieven voor de kleinere fitnesscentra zorgwekkend zijn. Ook de uitgeversbranche vreest met name de kleinere uitgeverijen en voor verschraling van het aanbod.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.