Ads Top

AFM heeft ernstige twijfels of beheerders van beleggingsinstellingen in crypto’s kunnen voldoen aan vergunningeisen

De AFM informeert bestaande en nieuwe marktpartijen die op dit moment als uitgezonderde beheerder van een beleggingsinstelling in crypto’s actief zijn, of dit van plan zijn, over de eisen die zijn verbonden aan een vergunning. De AFM heeft ernstige twijfels of beheerders van beleggingsinstellingen in crypto’s kunnen voldoen aan de vergunningeisen, onder meer vanwege de risico’s die zijn verbonden aan crypto’s en het beheer daarvan.

De AFM constateert een forse toename in belangstelling bij nieuwe marktpartijen om een beleggingsinstelling in crypto’s te gaan beheren. Diverse partijen zijn momenteel actief als uitgezonderde beheerder van beleggingsinstellingen in crypto’s. Dit betekent dat deze partijen zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. Als gevolg hiervan houdt de AFM geen toezicht op deze partijen op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Pas wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, zijn uitgezonderde beheerders vergunningplichtig.

Aan vergunningverlening zijn hoge eisen verbonden met het oog op de bescherming van de belangen van consumenten en het waarborgen van een goede werking van de financiële markten. De AFM constateert bij veel marktpartijen echter een (te) beperkte kennis over deze vereisten. In combinatie met de risico’s die verbonden zijn aan crypto’s, heeft de AFM ernstige twijfels of beheerders van beleggingsinstellingen in crypto’s kunnen voldoen aan de vereisten voor vergunningverlening.

Daarom heeft de AFM aan deze partijen een brief gestuurd, die ook relevant is voor toekomstige beheerders van beleggingsinstellingen in crypto’s.

Wereldwijd hebben toezichthouders gewezen op de risico’s van crypto’s en ICO’s. Voorbeelden hiervan zijn kwetsbaarheid voor fraude, manipulatie, gebrekkige waardering, witwassen en andere vormen van criminele activiteiten. Vanwege het sterk grensoverschrijdende karakter van crypto’s maakt de AFM zich sterk voor een internationale coördinatie van de aanpak hiervan. Dit gebeurt in Europees verband via de European Securities and Markets Authority (ESMA), de Europese autoriteit voor de effectenmarkten. Op internationaal niveau is de AFM betrokken bij inspanningen van IOSCO (International Organization of Securities Commissions), het samenwerkingsverband van effectentoezichthouders wereldwijd.

De AFM heeft meerdere malen gewaarschuwd voor de grote risico’s die zijn verbonden aan crypto’s en Initial Coin Offerings (ICO’s). Zolang de risico’s rondom de crypto’s aanwezig zijn, kijkt de AFM zeer kritisch naar financiële producten of diensten gebaseerd op crypto’s die onder haar toezicht (kunnen) vallen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.