Ads Top

Benoemingen en herbenoemingen bij AFM en DNB

Bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd. Bij De Nederlandsche Bank (DNB) zijn drie zittende directeuren, onder wie president Klaas Knot, opnieuw benoemd voor zeven jaar, en is daarnaast een nieuwe directeur benoemd. Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft dat woensdag bekendgemaakt.

Op voordracht van de raad van toezicht van de AFM zijn twee nieuwe bestuurders benoemd. Hiermee wordt het bestuur van de AFM uitgebreid van drie naar vier bestuurders.

Jos Heuvelman (1962) wordt bestuurslid met een bijzondere focus op Retail. Hij heeft ruim dertig jaar ervaring in het financieel toezicht bij DNB en is per 1 september 2018 voor de duur van vier jaar benoemd als lid van het bestuur van de AFM. De heer Jos Heuvelman vervult de vacature in het bestuur die was ontstaan door het vertrek van Femke de Vries.

De heer Hanzo van Beusekom (1972) wordt als bestuurslid bij de AFM verantwoordelijk voor Domeinoverstijgend Toezicht en Vernieuwing. Hij is nu nog partner bij een in toezicht gespecialiseerd adviesbureau en is per 1 juni 2018 voor de duur van vier jaar benoemd als lid van het bestuur van de AFM.

Met deze twee benoemingen is het bestuur van AFM weer op sterkte en bestaat met voorzitter Merel van Vroonhoven en Gerben Everts uit vier personen.

Op aanbevelen van de raad van commissarissen van DNB is Klaas Knot bij koninklijk besluit herbenoemd in de functie van president van DNB. Daarnaast zijn Frank Elderson en Job Swank bij koninklijk besluit herbenoemd in de functie van directeur.

Bovendien wordt de directie van DNB, mede in verband met de vereiste functiescheiding tussen resolutie en toezicht, uitgebreid met een vijfde lid. Op aanbevelen van de raad van commissarissen van DNB isNicole Stolk benoemd bij koninklijk besluit in de functie van directeur. Zij is momenteel secretaris-directeur bij DNB en zal zich in haar nieuwe functie in het bijzonder richten op de resolutietaken van DNB en op het interne bedrijf.

De (her)benoemingen van Knot, Elderson en Stolk gaan in per 1 juli voor de duur van zeven jaren. De herbenoeming van Swank gaat in per 1 december a.s. voor de duur van zeven jaren. Vorig jaar werd mevrouw drs. Else Bos reeds met ingang van 1 juli a.s. benoemd tot directeur en voorzitter Toezicht van DNB. Hiermee bestaat de directie van DNB vanaf 1 juli a.s. uit vijf personen.

De twee nieuwe bestuurders van de AFM ontvangen een bezoldiging ter hoogte van het WNT-bezoldigingsmaximum. Voor Merel van Vroonhoven is reeds in 2015 een individuele uitzondering op de WNT gemaakt. Op dat moment is abusievelijk niet de jaarlijkse indexatie opgenomen. Dit wordt nu, op verzoek van de raad van toezicht, hersteld.

De raad van commissarissen van DNB heeft verzocht om een verlenging van de bestaande uitzondering op de WNT voor de drie herbenoemde directeuren en om een uitzondering voor de nieuwe statutaire directeur. De nieuwe bezoldiging voor de zittende directeuren houdt een verlaging in ten opzichte van de bezoldiging gedurende hun eerste termijn.

De ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben, na behandeling in de ministerraad, besloten deze verzoeken te honoreren. Van de benoemingen en de bezoldiging wordt nader mededeling gedaan in de Staatscourant.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.