Ads Top

Ruim 600 miljoen aan voorschotten rentederivaten voor einde van het jaar

Banken zullen voor het einde van het jaar ruim 600 miljoen euro aan voorschotten hebben aangeboden aan duizenden MKB klanten met een rentederivaat. Op 31 oktober stond dat bedrag op ongeveer 400 miljoen, zo blijkt uit de voortgangsrapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Die voorschotten worden aangeboden omdat een zorgvuldige uitvoering van het uniform herstelkader rentederivaten (UHK) meer tijd vergt dan aanvankelijk gehoopt. Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen maar banken realiseren zich dat ondernemers daar niet mee geholpen zijn.

Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van banken (NVB) heeft begrip voor de onvrede over de verdere vertraging van de uitvoering van het herstelkader. Hij vindt het daarom belangrijk dat nu voorschotten worden aangeboden en uitbetaald: ‘Op die manier wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de vertraging leidt tot financiële problemen bij deze groep ondernemers. Ondertussen moeten banken alles op alles blijven zetten om het herstelkader zorgvuldig en zo snel mogelijk uit te voeren.’

De AFM signaleert in haar voortgangsrapportage een aantal knelpunten waardoor uitvoering van het UHK in de praktijk complexer blijkt dan aanvankelijk was voorzien. Zo heeft de Derivatencommissie sinds de publicatie van het herstelkader ter verduidelijking ruim 200 vragen van banken, externe dossierbeoordelaars en belangenorganisaties beantwoord. Verwerking van de antwoorden van de commissie in de processen en systemen van banken waarborgt de correcte uitvoering van het UHK maar heeft ook impact op de voortgang. Daarnaast is gebleken dat het verzamelen van gegevens en documenten die banken nodig hebben om efficiënt de compensatie te kunnen berekenen veel tijd vergt. Bijvoorbeeld omdat voor de berekening informatie nodig is die de bank niet hoefde te bewaren. Het is een tijdrovend en complex proces om alle juiste data te identificeren en de benodigde historische reconstructies te maken.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.