Ads Top

1 op 5 Nederlanders houdt contant geld achter voor volgende crisis

Slechts 19,6 procent van de Nederlanders heeft voldoende contant geld achter de hand in geval er weer een bankencrisis uitbreekt. Dat blijkt uit onderzoek van FBD Bankmensen, detacheerder van financiële professionals, onder 1056 Nederlanders. De uitkomst is opmerkelijk te noemen omdat ondervraagden de schrik van de crisis nog steeds niet te boven lijken te zijn. Ruim 71 procent vindt namelijk dat banken niets geleerd hebben van de crisis.

“Ik vind het een bijzonder gegeven dat zoveel Nederlanders geen noodplan hebben”, vertelt Henk Kelder directeur van FBD Bankmensen. “Vooral ook omdat het vertrouwen in banken nog laag is. Dit is ook door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bevestigt. Dat lage vertrouwen vertaalt zich niet terug in actie.”

Opmerkelijk is dat 27 procent van de laagopgeleiden zegt geld onder het matras te hebben vanwege een aankomende crisis. Daartegenover staat slechts 11,9 procent onder hoog opgeleiden. Henk Kelder: “Lager opgeleiden zijn een stuk sceptischer, dat valt te verklaren doordat in de bankenwereld relatief weinig laagopgeleiden werken. Door automatisering is de onderste laag grotendeels weggevallen. Daardoor missen lager opgeleiden aansluiting met de bankwereld, waardoor een kenniskloof ontstaat. Die kloof is iets waar banken voor moeten waken. Niet voor niets vindt twee derde van de ondervraagde Nederlanders banken ook te onpersoonlijk. Het lijkt voor buitenstaanders alsof banken eliteclubs geworden zijn.”

24,6 procent van de niet werkenden heeft financiële voorzorgsmaatregelen genomen door contant geld in huis te hebben, terwijl het percentage onder fulltimers een stuk lager is, namelijk 17 procent. De hoogte van het bedrag dat mensen achter de hand hebben vermeld het onderzoek niet. “Vermoedelijk betreft het aanzienlijke bedragen. Met een paar honderd euro overleef je een crisis niet”, vult Kelder aan.

Banken maken nu eenmaal fouten, dat staat, zeker sinds 2008, buiten kijf. In dat opzicht is het slim om de risico’s te spreiden door bij verschillende banken een bankrekening te nemen. Zeker als je veel spaargeld hebt. “Door de bankgarantie krijgen mensen maximaal 100.000 euro terug bij het faillissement van een bank”, vertelt Kelder. Om die reden is het bijzonder te noemen dat 32 procent van de Nederlanders een extra bankrekening hebben om financiële risico’s te dekken. “Een tweede rekening heeft in die zin alleen nut indien je meer dan 100.000 euro bezit.”Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.