Ads Top

Duurzame zorgverzekeringssector vraagt om extra inspanningen

Een gezonde financiële positie is een belangrijke voorwaarde voor zorgverzekeraars om hun maatschappelijke taak te vervullen en bij te dragen aan een stabiele premieontwikkeling. Het is daarom van belang dat zorgverzekeraars hun bedrijfsmodel en risicomanagement blijven moderniseren en de financiële buffers op peil houden om de soliditeit op (middel)lange termijn te borgen. Een snellere afrekening van schadejaren en verdere verbetering van het risicovereveningssysteem zijn daarnaast nodig om de financiële onzekerheid te verkleinen.

Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een vandaag verschenen rapport over de stand van zaken in de zorgverzekeringssector, getiteld ‘Visie op de toekomst van de Nederlandse zorgverzekeraars’.

Het rapport brengt de belangrijkste ontwikkelingen in kaart binnen de zorgverzekeringssector. DNB doet daarbij aanbevelingen om een duurzame en maatschappelijk dienstbare zorgverzekeringssector te borgen. Het huidige zorgstelsel, met gereguleerde marktwerking, wordt daarbij als gegeven beschouwd.


Een stabiele zorgverzekeringssector is erbij gebaat dat zorgverzekeraars hun kapitaalpositie op peil houden. Dat voorkomt dat zij de premie fors moeten verhogen bij (onverwachte) tegenvallers. Een forse premieverhoging kan bovendien gepaard gegaan met uitstroom van verzekerden en dit kan de houdbaarheid van het bedrijfsmodel onder druk zetten.

Door een combinatie van gestegen solvabiliteitseisen, dalende resultaten en de inzet van in het verleden behaalde resultaten om premiestijgingen te dempen is het kapitaalsurplus (aanwezige kapitaal boven de solvabiliteitseis) de afgelopen jaren afgenomen. De ruimte voor verdere inzet van de reserves voor premiedemping wordt daarmee kleiner.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.