Ads Top

Bitcoin Futures: AFM wijst beleggingsondernemingen op algemene zorgplicht

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) benadrukt bij beleggingsondernemingen dat zij een algemene zorgplicht hebben bij het aanbieden van Bitcoin-futures aan (retail)beleggers in Nederland. De AFM wijst op het risico van voorzienbare teleurstellingen voor beleggers die willen handelen in futures op Bitcoin, terwijl zij niet de benodigde kennis en ervaring hebben.

De AFM waarschuwde in juni en november 2017 al voor de grote risico’s die zijn verbonden aan investeren in cryptocurrencies zoals Bitcoin, onder meer vanwege de zeer volatiele koers. Tegelijkertijd signaleert de AFM dat de huidige hype rondom cryptocurrencies beleggers kan aantrekken die zich onvoldoende bewust zijn van deze risico’s. 

Via het platform van de Chicago Futures Exchange en – vanaf 18 december a.s. – de Chicago Mercantile Exchange hebben Nederlandse beleggingsondernemingen de mogelijkheid om Bitcoin-futures te verhandelen. De AFM wijst op het risico dat de huidige hype rondom Bitcoin en andere cryptocurrencies beleggers kan aantrekken die willen handelen in futures op Bitcoin, terwijl zij niet de benodigde kennis en ervaring hebben. De AFM benadrukt daarom dat beleggingsondernemingen een algemene zorgplicht hebben bij het aanbieden van Bitcoin-futures aan retailbeleggers in Nederland. Dit houdt in dat beleggingsondernemingen zich bij het verlenen van beleggingsdiensten op eerlijke, billijke en professionele wijze dienen in te zetten voor de belangen van (potentiële) klanten.

De AFM verwacht dan ook van beleggingsondernemingen dat zij hun wettelijke verplichtingen, waaronder de zorgplichtbepalingen en de bedrijfsvoeringsnormen, adequaat betrekken in de overwegingen om handel in futures op Bitcoin al dan niet te faciliteren. Als uit deze overwegingen blijkt dat de handel in futures op Bitcoin afbreuk doet aan de belangen van beleggers, dan moeten zij afzien van het faciliteren hiervan.

Beleggingsondernemingen moeten per 3 januari 2018 voldoen aan de Product Oversight & Governance (POG)-normen in het kader van de Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II). De eisen die in het kader van POG aan productontwikkeling en distributie worden gesteld zijn proportioneel in verhouding tot de complexiteit van het product. Gelet op de kenmerken van futures op Bitcoin is de AFM van oordeel dat de eisen ten aanzien van dit product zéér hoog zijn.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.