Ads Top

NLFI verruilt 59,7 miljoen aandelen ABN AMRO voor certificaten van aandelen

Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI) maakte bekend dat men circa 59,7 miljoen gewone aandelen ABN AMRO Group N.V heeft overgedragen aan de Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group in ruil voor een gelijk aantal certificaten van gewone aandelen ABN AMRO.

NLFI doet dit om te voorkomen dat de Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group opnieuw verklaringen van geen bezwaar en andere goedkeuringen van de toezichthouders zou moeten aanvragen als NLFI op enig moment in de toekomst het aandelenbelang in ABN AMRO wil verkleinen. De Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group heeft verklaringen van geen bezwaar en andere goedkeuringen van toezichthouders om certificaten van aandelen uit te geven in ruil voor gewone aandelen, onder voorwaarde dat de meerderheid hiervan uiterlijk wordt omgezet in 2017. Aan die voorwaarde wordt nu voldaan.

De overgedragen gewone aandelen vertegenwoordigen 6,4% van het aandelenkapitaal van ABN AMRO. Deze overdracht heeft geen invloed op het totale aantal uitstaande aandelen van ABN AMRO. Ook na de overdracht bezit NLFI een belang van circa 56,3% in ABN AMRO, waarvan 49,9% rechtstreeks in gewone aandelen en 6,4% indirect via certificaten van aandelen. De resterende 43,7% is in handen van institutionele en particuliere beleggers in de vorm van certificaten van aandelen.

De nieuwe, door NLFI aangehouden certificaten van aandelen worden genoteerd aan Euronext Amsterdam. De overdracht verandert niets aan de rechten en plichten van NLFI zoals vastgelegd in de Relationship Agreement. NLFI heeft, uitsluitend in diens hoedanigheid van certificaathouder, afstand gedaan van alle bij de certificaten horende vergader- en stemrechten, maar niet van het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering van ABN AMRO.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.