Ads Top

Verzekeraars komen met ingrijpende herziening informatie over dekking polis

Verzekeraars komen vanaf 1 januari met een ingrijpende herziening van de manier waarop klanten worden geïnformeerd over wat gedekt is in een verzekering. Voor de vijftien meest gangbare verzekeringen gaan strikte regels gelden voor het weergeven van de belangrijkste eigenschappen van een polis. Via uniforme iconen wordt in een oogopslag duidelijk gemaakt wat wel, maar ook wat niet onder de dekking valt. Met deze digitale ‘verzekeringskaarten’ komt de sector tegemoet aan een sterke wens van consumenten, die blijkens onderzoek vaak niet goed op de hoogte zijn van de voorwaarden en uitsluitingen.

Een recent onderzoek van GfK in opdracht van het Verbond van Verzekeraars geeft aan dat consumenten veel belang hechten aan eenvoudige en duidelijke informatie over verzekeringen. Ruim 91 procent van de ondervraagden zegt dat duidelijk moet  zijn wat wel en niet gedekt wordt door verzekeringen, 89 procent stelt dat men snel wil kunnen vinden wat onder de dekking valt en 85 procent verlangt helder taalgebruik. Veel klanten (46 procent) zijn bij het kopen van een verzekering voor hun gevoel slecht op de hoogte van wat er in de polisvoorwaarden staat. Bijna de helft (43 procent) vindt polisvoorwaarden van verzekeraars lastig met elkaar te vergelijken en een kwart (24 procent) van de verzekerden meent dat het ‘moeilijk te zien’ is wat wel en niet gedekt is.

De verzekeringskaarten, waaraan ruim een jaar is gewerkt, voorzien volgens algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond duidelijk in een behoefte. "Weten wat een verzekering wel en niet dekt op het moment dat je een polis sluit is van groot belang om teleurstelling later te voorkomen". Directeur Bart Combée van de Consumentenbond heeft de eerste verzekeringskaart in ontvangst genomen en spreekt van een “belangrijke vernieuwing, die de klant een veel beter inzicht geeft in wat gedekt is”. Onduidelijke polisvoorwaarden zijn volgens Combée al sinds jaar en dag een belangrijke steen des aanstoots. “Hiermee doet de sector echt iets aan de klacht over kleine lettertjes.”

Deze verzekeringskaarten worden het komend jaar verplicht ingevoerd voor de meest gangbare verzekeringen zoals auto- en woonhuisverzekeringen, maar ook voor meer complexe producten zoals arbeidsongeschiktheids- of rechtsbijstandverzekeringen. Ze zijn uitvoerig getest in consumentenpanels. Consumentenonderzoek toont aan dat het digitale document bijdraagt aan een beter begrip van de verzekering.

De digitale verzekeringskaarten komen in beeld zodra een klant zich op een verzekering oriënteert. Het is de bedoeling dat de kaarten (waarop je kunt doorklikken voor meer informatie) ook behulpzaam zijn bij gesprekken met adviseurs over complexere producten. De kaarten worden in de loop van volgend jaar ingevoerd. Het Verbond gaat in de loop van 2016 ook kaarten ontwikkelen voor minder gangbare verzekeringen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.