Ads Top

Bijna alle medewerkers hebben bankierseed afgelegd

Sinds 1 januari heeft ruim 95 procent van de 85.000 medewerkers in de bancaire sector de bankierseed afgelegd. Met de eed beloven bankmedewerkers dat ze hun functie integer en zorgvuldig zullen uitoefenen en dat ze het belang van de klant centraal stellen. Voor 1 april 2016 moeten alle medewerkers de eed hebben afgelegd.

Nederlandse banken vinden het belangrijk dat iedereen die werkzaam is in de Nederlandse bancaire sector zijn functie integer en zorgvuldig uitoefent. Ook moeten medewerkers een zorgvuldige afweging maken tussen de belangen van alle partijen die bij de bank betrokken zijn. En in die afweging staat het belang van de klant centraal. Om dat te onderstrepen is in gedragsregels vastgelegd hoe bankiers zich dienen te gedragen bij het uitoefenen van hun functie.

Om dat kracht bij te zetten leggen alle medewerkers van de bank een eed of belofte af waarin zij verklaren zich in de uitoefening van hun functie te houden aan die regels. De eed is afgelegd tijdens een betekenisvolle ceremonie. Voor het behandelen van klachten over het niet-naleven van de gedragsregels is sprake van tuchtrecht. Hiertoe is een Tuchtreglement bancaire sector vastgesteld dat, onafhankelijk van de NVB, wordt uitgevoerd door de Stichting Tuchtrecht Banken (TRB) ondersteund door DSI.

De Nederlandse bankierseed heeft het afgelopen jaar de nodige aandacht getrokken in nationale en internationale media. Een recent voorbeeld is deze reportage bij de Europese cultuurzender Arte-tv.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.