Ads Top

Rechter: terechte BKR-registratie verwijderen kan wel

Registraties van mensen die na eerdere betalingsachterstanden hun financiële zaakjes weer op orde hebben, kunnen wel degelijk verwijderd worden uit het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het Bureau Krediet Registratie (BKR). Daardoor kunnen ze eerder een hypotheek of een lening afsluiten en hoeven ze niet te wachten totdat al hun gegevens na vijf jaar zijn verwijderd.

Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag in een kort geding dat het BKR had aangespannen tegen Dynamiet Nederland, een gespecialiseerd bureau dat jaarlijks zo'n 5000 Nederlanders van hun veelal onterechte BKR-registratie afhelpt. BKR verweet Dynamiet valse verwachtingen te wekken bij consumenten door te claimen dat zij ook terechte registraties kan laten verwijderen. Bovendien zou Dynamiet inbreuk maken op het merkrecht van BKR door het gebruik van onder andere de term 'BKR-registratie verwijderen'. Het bureau eiste een dwangsom die kon oplopen tot 100.000 euro. De rechter heeft die eisen afgewezen en stelt dat er geen sprake is van misleiding of merkinbreuk.

Het BKR beheert het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) waarin informatie is opgeslagen over de kredieten die 9 miljoen mensen hebben lopen of de afgelopen vijf jaar hebben gehad. Bij een betalingsachterstand komt er een 'A' of - als incassobureaus ermee aan de slag gaan - een code 'A2' achter iemands naam te staan. Die registraties blijven vijf jaar of langer staan. Kredietverstrekkers zien dat en weigeren in die gevallen doorgaans een lening of hypotheek.
Volgens het BKR is het onmogelijk dergelijke terechte registraties voortijdig te laten verwijderen. Door die valse claim van Dynamiet zou de geloofwaardigheid van het CKI in het geding zijn. Dynamiet heeft dit de afgelopen jaren echter met succes laten doen. ,,Een terechte registratie verwijderen kan wel degelijk, al is het een specialisatie op zich. Een gemiddelde jurist of advocaat zal het niet lukken. We hebben honderden voorbeelden en brieven van kredietverstrekkers die hiermee akkoord zijn gegaan," stelt manager Deepak Thakoerdien van Dynamiet Nederland.

Zo kunnen terechte registraties ook door misverstanden rond nieuwe maandtermijnen of noodsituaties zoals werkloosheid zijn ontstaan. Als iemand weer werk heeft en als alle financiële problemen zijn opgelost, kan een kredietverstrekker een nieuwe belangenafweging maken en de registratie voor het aflopen van de termijn van vijf jaar laten verwijderen. Daarbij spelen diverse factoren een rol. Zo moet de kans op een nieuwe betalingsachterstand klein zijn en moet Dynamiet kunnen aantonen dat iemand weer financieel gezond is.

Volgens het BKR zijn registraties die verwijderd worden altijd onterecht. De rechtbank is het met Dynamiet eens dat ,,van een terechte registratie kan worden gesproken indien op het moment dat deze registratie voor het eerst plaatsvond werd voldaan aan de daaraan gestelde criteria. Het daarvoor kernachtig gebruiken van de uitdrukking 'terechte BKR-registratie verwijderen' acht de voorzieningenrechter niet misleidend," zo staat in het vonnis.

Volgens de rechter maakt Dynamiet op haar website voldoende duidelijk dat het niet zelf de registraties kan verwijderen en ook dat niet iedere registratie verwijderd kan worden. Omdat er geen sprake is van misleidende reclame is er volgens de rechtbank ook geen sprake van inbreuk op het merkenrecht van het BKR.

Partijen hadden nog geprobeerd de zaak te schikken, maar kwamen daar niet uit. Volgens Dynamiet is het BKR kennelijk op het oorlogspad en is dit een poging de juridische dienstverlener monddood te maken en van de markt te weren. ,,Daar heeft de rechter nu een stokje voor gestoken," stelt
Thakoerdien.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.