Ads Top

David Knibbe nieuwe voorzitter Verbond van Verzekeraars

David Knibbe is de nieuwe voorzitter van het Verbond van Verzekeraars. De CEO Nationale-Nederlanden volgt Marco Keim (CEO Aegon Nederland) op, die sinds eind 2012 de voorzittershamer hanteerde. Knibbe neemt de voorzittersrol voor een periode van twee jaar op zich. Dat heeft de Algemene Ledenvergadering van het Verbond besloten. Tijdens deze ALV is ook de nieuwe middellangetermijnvisie (MLT) ‘Maatschappelijk & Ondernemend’ aangenomen.

Het bestuur van het Verbond is het afgelopen jaar flink van samenstelling veranderd. Het bestuur bestaat nu uit David Knibbe (NN Group, voorzitter), Willem van Duin (Achmea, vicevoorzitter), Pieter Loyson (Onderlinge ’s-Gravenhage, vicevoorzitter), Michel Lamie (De Goudse, penningmeester), Jos Baeten (a.s.r.), Albert Bakker (VIVAT), Joost Heideman (Univé), Marco Keim (Aegon), Sjoerd Laarberg (Allianz), Annette Mosman (Generali) en Hans van der Noordaa (Delta Lloyd).

Scheidend voorzitter Marco Keim constateert dat de overheid zich steeds verder terugtrekt op terreinen als pensioen, wonen en arbeidsongeschiktheid. De klant moet meer zelf regelen. Keim: “Dat geeft verzekeraars een nadrukkelijk maatschappelijke rol. In de afgelopen twee jaar is het maatschappelijk belang steeds meer centraal gaan staan in de verzekeringssector, en in de belangbehartiging door het Verbond.”

David Knibbe wil dat proces als nieuwe voorzitter voortzetten. “Verzekeraars willen als natuurlijke en relevante gesprekspartner een actieve bijdrage leveren aan de dialoog over de groeiende verantwoordelijkheid die klanten krijgen voor hun eigen financiële toekomst. Daarnaast gaan verzekeraars de komende jaren in een hoger tempo verder met het ontwikkelen van innovatieve manieren om klanten te helpen om te gaan met onzekerheden die uit deze ontwikkeling voortvloeien. Dit sluit aan bij de maatschappelijke rol die verzekeraars hebben en willen spelen.”

De ALV heeft ingestemd met de middellangetermijnvisie ‘Maatschappelijk & Ondernemend 2016-2018’, dat inzoomt op klantgerichte innovaties, maatschappelijke verbinding en nieuwe bedrijfseconomische fundamenten. Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond: “We betrekken de sector de komende jaren actief in ons beleid. De deuren gaan open en jongeren uit onze sector zullen actief participeren. De sector is lang intern gericht geweest. We willen nu in een veranderende samenleving actief een bijdrage leveren aan die samenleving, vanuit onze kennis en functie.”

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.