Ads Top

Schaduwbankwezen kleiner dan gedacht

Het Nederlandse schaduwbankwezen is aanzienlijk kleiner dan eerdere schattingen lieten zien. De omvang en risico’s van securitisatievehikels – die mondiaal een centrale rol speelden in de kredietcrisis – zijn sterk afgenomen. Tegelijkertijd brengt de wereldwijd snelle groei van beleggingsfondsen in het schaduwbankwezen nieuwe risico’s met zich mee. DNB wil deze risico’s beperken door in internationaal verband afspraken te maken over de macroprudentiële inzet van bestaande beleidsinstrumenten. Ook wil DNB de opkomst van alternatieve kredietplatforms, zoals crowdfinance en kredietunies, goed monitoren, zodat transparante en schokbestendige alternatieven naast bankfinanciering ontstaan.

Schaduwbankieren is kredietverlening door instellingen buiten het gereguleerde bankwezen. Een voorbeeld hiervan zijn beleggingsfondsen die beleggen in woninghypotheken. Hoewel schaduwbanken een negatieve bijklank hebben, kunnen ze een welkome bron van financiering voor de economie bieden naast bancair krediet. Dit geldt zeker in Europa, waar de economieën sterk op banken leunen. Betere toegang van bedrijven tot meerdere financieringsbronnen vergroot de schokbestendigheid van de economie. Hierbij is het wel van belang om scherp te letten op de opbouw van nieuwe financiële stabiliteitsrisico’s. Vanuit dit perspectief coördineert de Financial Stability Board (FSB) een mondiaal project waarin jaarlijks ontwikkelingen in het schaduwbankieren in kaart worden gebracht. Dit jaar is een nieuw meer risico-gebaseerd raamwerk geïntroduceerd, dat een scherper licht werpt op de omvang en risico’s van het schaduwbankieren, ook in Nederland.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.