Ads Top

SNS REAAL in Chinese handen

SNS REAAL en de internationaal opererende Chinese verzekeringsmaatschappij Anbang Group Holdings Co. Ltd., een volledige dochter van Anbang Insurance Group Co. Ltd. (Anbang), hebben een voorwaardelijke overeenkomst gesloten voor de verkoop van verzekeraar REAAL N.V. (REAAL). De overeenkomst is zaterdag 14 februari 2015 ondertekend, na instemming van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën op basis van advies van NLFI.

Met de overeenkomst is een belangrijke stap gezet om verzekeringsgroep REAAL een goede toekomst te bieden. Minister Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer maandag geïnformeerd over de voorwaardelijke overeenkomst. Het verkoopproces, dat medio vorig jaar is gestart, heeft geresulteerd in een bindend bod van Anbang. De voorwaardelijke overeenkomst bestaat uit:
  • een koopprijs van € 150 miljoen waarmee de aandelen in verzekeraar REAAL worden overgenomen door Anbang van de Holding SNS REAAL;
  • herkapitalisatie van REAAL door Anbang tot een niveau van 140 tot 150% (Solvency II); naar schatting € 770 miljoen tot € 1 miljard;
  • aflossing/herfinanciering door Anbang van de interne leningen van REAAL aan SNS Bank en de Holding SNS REAAL ter waarde van € 552 miljoen;
  • een prijsaanpassingsmechanisme voor (markt)waardeontwikkelingen van REAAL tussen 31 december 2014 en 1 juli 2015.
Verschillende vervolgstappen zullen de komende tijd moeten uitwijzen of de verkoop definitief kan plaatsvinden. Voorwaarden zijn onder meer het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar door Anbang van De Nederlandsche Bank (DNB) en goedkeuring van de Chinese verzekeringstoezichthouder.

Omdat verzekeringsgroep REAAL minder oplevert dan de boekwaarde leidt dit tot een boekverlies bij de Holding SNS REAAL. Hoewel SNS Bank zelf voldoende kapitaal heeft, verslechtert de kapitaalratio van de Holding en SNS Bank tezamen. De Holding moet op grond van de toepasselijke regelgeving namelijk met SNS Bank mee worden geconsolideerd. Om dit op te lossen zal de band tussen de Holding en SNS Bank worden doorbroken door SNS Bank direct onder de Staat te plaatsen. SNS Bank kan zich vervolgens gereed maken voor privatisering, bijvoorbeeld via een onderhandse verkoop of een beursgang. De Holding, waarin ook verzekeringsgroep REAAL was ondergebracht, zal op termijn worden ontmanteld.

Voor het direct onder de Staat plaatsen van SNS Bank zal de Staat de marktwaarde van SNS Bank betalen aan SNS REAAL. De definitieve marktwaarde zal in de komende maanden worden vastgesteld. Momenteel wordt hiervoor een geschatte waarde van € 2,7 miljard gehanteerd. Deze € 2,7 miljard wordt eerst verrekenend met de overbruggingslening van € 1,1 miljard, die werd afgesloten bij de nationalisatie van SNS REAAL op 1 februari 2013. Voor het resterende bedrag krijgt de Holding SNS REAAL een vordering op de Staat. De verkoop van verzekeraar REAAL en de verplaatsing van SNS Bank hebben een beperkt effect op zowel de EMU-schuld (geschat 0,05% van het bbp) als het EMU-saldo (idem) in 2015. Uiteindelijk is het aan het CBS en Eurostat om de gevolgen op het EMU-saldo en de EMU-schuld vast te stellen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.