Ads Top

Fractievoorzitters Europarlement kiezen op aandringen van Europese Groenen voor bijzondere commissie belastingontwijking

De fractievoorzitters in het Europees Parlement besloten donderdag om een bijzondere commissie op te richten om onderzoek te doen naar belastingontwijking in de Europese Unie. Deze speciale commissie, die er komt na lang aandringen van GroenLinks en de Europese Groenen, kan druk zetten op de Commissie-Juncker en de EU-landen om meer werk te maken van een rechtvaardig Europees belastingbeleid.

“Het Europees Parlement gaat uitzoeken op welke manier de regels zijn overtreden bij jarenlange praktijken van belastingontwijking in heel Europa”, reageert Europarlementariër Bas Eickhout. “Dit biedt kansen om de nog altijd trage en halfslachtige aanpak van belastingontwijking een nieuwe boost te geven.”

Aanvankelijk wilden de grootste fracties van christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen alleen een vrijblijvende resolutie aannemen over dit onderwerp. Alleen dankzij veel druk van de Groenen komt er een tijdelijke commissie die de complexe problematiek rond belastingontwijking grondig kan uitzoeken. GroenLinks hoopt dat belangrijke Europese en nationale politici voor de commissie zullen verschijnen om zich te verantwoorden voor de huidige situatie waarin multinationals vrijwel geen belasting betalen en de rekening doorschuiven naar kleine bedrijven en burgers.

Er ging een langslepend politiek gevecht schuil achter de oprichting van de commissie. GroenLinks stelde voor om een volwaardige parlementaire enquête op te zetten maar dit werd geblokkeerd door de 'grote coalitie' van christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen. Pas toen de Groenen de steun van een kwart van de Europarlementariërs verzamelden, werden deze partijen alsnog gedwongen om een standpunt in te nemen.

Donderdagmiddag tijdens de vergadering van fractievoorzitters maakte parlementsvoorzitter Martin Schulz bekend dat hij het voorstel van de Groenen niet voorlegde aan de fractievoorzitters aangezien hij van de parlementaire diensten een negatief juridisch advies had gekregen. Een tegenovergesteld advies van een Duitse juridische hoogleraar schoof hij daarmee aan de kant. Daarna besloten de fractievoorzitters van de grote coalitie om een tijdelijke 'bijzondere commissie' voor te stellen, in plaats van de parlementaire enquête. Het mandaat van deze commissie wordt echter wel gebaseerd op de voorstellen van de Groene fractie.

Eickhout: “Ik vind het verwerpelijk dat parlementsvoorzitter Schulz de politieke keuze maakt om ons voorstel voor een volwaardige parlementaire enquête niet in stemming te brengen.

“Gesteund door de grote fracties ontzegt hij het Europees Parlement daarmee het sterkste instrument waarover het beschikt.” De Groene fractie zal echter alles in het werk stellen om tot concrete en ambitieuze resultaten te komen tegen belastingontwijking in de bijzondere commissie.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.