Ads Top

Fors meer winst voor ABN

ABN AMRO rapporteert een onderliggende nettowinst van 1.551 miljoen euro voor heel 2014 en 400 miljoen over het vierde kwartaal van 2014. De onderliggende nettowinst over 2014 verdubbelde ten opzichte van 2013. De gerapporteerde nettowinst over 2014 is 1.134 miljoen. Dat is inclusief een negatief effect van eenmalige bijzondere posten van 417 miljoen (de verplichte bijdrage voor SNS Reaal en de vergoeding in verband met de nieuwe pensioenregeling)

Volgens Gerrit Zalm, voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO, heeft de bank jet jaar 2014 afgesloten met een sterk vierde kwartaal. 'Ook hebben we goede vooruitgang geboekt bij het halen van de voor 2017 gestelde financiële doelen. Dit was vooral te danken aan een daling van de kredietvoorzieningen en een stijging van de inkomsten. Het herstel van de Nederlandse economie en de huizenmarkt komt in deze cijfers naar voren.'

In 2014 ontwikkelde de bank extra initiatieven om het klantbelang verder centraal te stellen. Zo werd in 2014 een brede sectorbenadering bij klanten van Corporate Banking uitgerold. Andere initiatieven betreffen technologische verbeteringen gericht op de steeds sneller groeiende trend naar digitalisering. Zalm: 'We zijn tevreden met de vooruitgang die we in 2014 voor onze klanten en onze aandeelhouder hebben geboekt. Kijkend naar de toekomst verwachten we dat de economische groei in Nederland zal doorzetten, waardoor onze kredietvoorzieningen naar verwachting kunnen afnemen en bedrijfsactiviteiten kunnen toenemen. Tegelijkertijd moet de financiële sector echter voldoen aan steeds strikter wordende wet- en regelgeving en dit brengt kosten met zich mee. Diverse verplichte kostenposten zullen in 2015 naar verwachting fors toenemen en de pensioenlasten zullen als gevolg van de huidige lage rentestand stijgen.'

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.