Ads Top

Nog nooit zoveel klachten over Belastingdienst/Toeslagen

De Nationale ombudsman ontving in 2014 een recordaantal klachten over de Belastingdienst/ Toeslagen. Het totaal aantal schriftelijke klachten steeg met 59% t.o.v. 2013. Deze forse stijging is voor de Nationale ombudsman reden geweest om een onderzoek in te stellen.

Belangrijkste klacht is de trage behandeling van aanvragen, wijzigingsverzoeken, bezwaarschriften, klachten en andere verzoeken. Veel burgers klagen erover dat zij door de lange behandelingsduur in de financiƫle problemen komen. Ook klagen velen over het gebrek aan informatie tijdens de behandeling van hun aanvraag of verzoek. Zij weten niet wanneer er beslist wordt over hun recht op toeslag.

Uit het onderzoek komen de volgende knelpunten naar voren: onvoldoende (ruimte voor) maatwerk en dienstverlening als burgers daarom vragen, gebrek aan voortvarendheid bij het nemen van beslissingen en het oplossen van problemen, onvoldoende informatieverstrekking over vertraging of over de stand van zaken, het niet nakomen van toezeggingen en het onbehandeld laten van toegestuurde stukken.

Frank van Dooren, waarnemend Nationale ombudsman: "Het gaat jaarlijks om ruim zeven miljoen toeslagen aan bijna zes miljoen huishoudens. Het overgrote deel gaat weliswaar goed, maar toch krijgen vele tienduizenden gezinnen te maken met een trage of inadequate reactie van Toeslagen. Gezinnen met lage inkomens zijn erg afhankelijk van de toeslagen, ze komen hierdoor financieel in de knel."

Aanbevelingen

De Nationale ombudsman doet vier aanbevelingen aan de Belastingdienst/Toeslagen:
• Lever maatwerk aan de burgers, die te lang moeten wachten op een beslissing of een betaling;
• Maak terughoudend gebruik van de (verruimde) beslistermijnen;
• Laat een burger tijdig weten hoe lang hij nog moet wachten op een beslissing en kom toezeggingen na;
• Zorg ervoor dat toegestuurde stukken verwerkt en behandeld worden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.