Ads Top

Loket geschillen rentederivaten MKB geopend

Het klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) heeft vandaag op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een tijdelijk loket geopend voor de behandeling van geschillen tussen kleine MKB-bedrijven en banken over rentederivaten.

Hiermee wordt kleinere ondernemers een laagdrempelig alternatief voor de rechter geboden om eventuele klachten te toetsen als zij er met hun bank niet uitkomen. Het loket is voorzien tot 31 december 2016 en biedt ondernemers de mogelijkheid om hun klacht aan de geschillencommissie voor te leggen. Het reglement voor dit loket is afgestemd met MKB-Nederland en goedgekeurd door de minister van financiën.

Het nieuwe loket bij het Kifid is er speciaal voor kleinere MKB-bedrijven die voor een gang naar de rechter mogelijk een drempel ervaren. Daarbij wordt de definitie van kleine bedrijven zoals bepaald door de Europese Commissie gevolgd. Een ondernemer is een klein MKB-bedrijf met minder dan 50 werknemers en een omzet of balanstotaal van maximaal 10 miljoen euro. Deze ondernemers kunnen bij het loket terecht als zij de klachtenprocedure bij de bank hebben doorlopen. Net als voor consumenten geldt ook hier dat het Kifid geschillen behandelt waarvan de vordering niet hoger is dan 1 miljoen euro.

De geschillencommissie van het Kifid behandelt klachten over de dienstverlening rond rentederivaten. De kosten van een financiering bestaan altijd uit de basisrente (bv Euribor) en een kredietopslag. Een rentederivaat beschermt alleen tegen schommelingen van de basisrente, niet tegen stijgingen van opslagen. Als een ondernemer vindt dat dit bij de verkoop van het derivaat niet duidelijk is gemaakt dan kan hij met zijn geschil terecht bij het Kifid. Het Kifid behandelt voor wat betreft het MKB echter geen geschillen die gaan over financiering of de bredere dienstverlening van de bank. Dit betekent dat een klant met een algemene klacht over een opslag niet terecht kan bij het Kifid. Uiteindelijk beslist de geschillencommissie van het Kifid op basis van het reglement of een klacht in behandeling kan worden genomen.


HerbeoordelingBanken werken op dit moment in nauw overleg met de AFM aan een herbeoordeling van de lopende rentederivaten in het MKB. Hierbij wordt bekeken of het product passend is voor de klant en of de dienstverlening en informatieverstrekking bij afsluiten van het derivaat juist zijn geweest.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.