Ads Top

Rabo maakt zich zorgen over voortgaande opeenstapeling van kapitaaleisen

Rabobank heeft op maandag 2 februari in het Financieele Dagblad - na bestudering van de aangekondigde FSB en BIS maatregelen - bij monde van Bert Bruggink haar zorgen geuit over onder andere een voortgaande opeenstapeling van kapitaaleisen. Hiermee is een debat geopend over de toekomstige gevolgen van deze nieuwe regelgeving voor de financiële sector.

Rabobank is uitdrukkelijk voorstander van hoge buffers ten behoeve van de veiligheid en stabiliteit van het financiële systeem. De vraag is: wat is hoog genoeg, en wat is een veilige buffer? Dat is lastige materie, waarbij in het debat niet altijd feiten en nuance de boventoon voeren. Hierdoor wordt de zorg van Rabobank over het kunnen uitvoeren van haar kerntaak - het verschaffen van krediet - al snel geduid als overdreven. De aangekondigde voorstellen hebben mogelijk grote impact op de economie. Dit geheel leidt dan op termijn tot hogere kosten van kapitaal die uiteindelijk ook bij klanten terechtkomen, bijvoorbeeld in de vorm van een hogere marge op de hypotheekrente, zoals geschetst in dit interview.

'Indien de marges in een hypotheek stijgen, hebben we het over een margeverhoging van 0,50 à 1,0 % in het rentetarief voor de klant. Dit langetermijneffect geldt breed binnen de financiële sector en de verhoging zal geleidelijk plaats vinden als de voorgestelde nieuwe regels ingaan per 2019. Voor de helderheid: dit geldt dus niet voor de huidige klanttarieven.'

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.