Ads Top

'Gemiddeld claimen we evenveel'

Hoe ouder de verzekeringnemer, hoe meer schade hij heeft bij een verkeersongeluk. En hoe vaker een bezitting wordt verduisterd. Tenminste, dat lijkt op te maken uit een analyse van verzekeringsrisico’s door de jaren heen, uitgevoerd door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek en Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars. Iedere leeftijdscategorie blijkt zijn eigen pieken en dalen in claims te kennen. Maar: door de jaren heen claimen we allemaal gemiddeld evenveel.

De resultaten van de analyse – inmiddels verschenen in een artikel in Het Verzekeringsarchief – zijn eigenlijk niet zo heel verrassend, vertelt een van de auteurs Roelof Visscher. Uit de analyse blijkt namelijk dat mensen afhankelijk van hun leeftijd meer of minder claimen op een bepaalde verzekering, maar dat iedereen door zijn leven heen gemiddeld evenveel claimt. “Het ligt voor de hand dat iemands leeftijd van invloed is op de risico’s die hij loopt of bereid is te nemen. Toch is het aardig daar nu eens ‘bewijs’ voor te hebben. Bovendien kwamen we een paar opvallende dingen tegen.”

Visscher doelt onder meer op de gemiddelde hoogte van de schade-uitkering voor motorrijtuigenverzekeringen per leeftijdscategorie. Die blijkt toe te nemen naarmate de leeftijd van een verzekeringnemer stijgt. Fors zelfs, want vergeleken met de groep 30-35-jarigen is de uitkering voor blikschade bij 85-jarige bestuurders ruim dertig procent hoger. De hogere claims beperken zich niet alleen tot materiele schade maar zijn bijvoorbeeld ook te zien bij letselschade. De onderzoekers concluderen dat het aannemelijk is dat aan leeftijd gekoppelde functiebeperkingen hiervan een oorzaak zijn.

Ander opvallend resultaat is dat verzekeringsnemers ouder dan tachtig jaar vaker dan gemiddeld iets claimen in verband met verduistering. En aangezien dit ook de leeftijd is waarbij het aantal verhuizingen naar verzorgingshuizen begint toe te nemen, is er wellicht een verband. Dit resultaat lijkt namelijk overeen te komen met eerder onderzoek, waaruit bleek dat regelmatig sprake is van verduistering en diefstal in een verzorgingshuis.

Uit de analyse blijkt verder dat mensen in de leeftijdscategorie waarin men thuiswonende kinderen heeft, vaker iets claimen op de aansprakelijkheidsverzekering. Na het 55e levensjaar duikt het aantal claims weer onder het gemiddelde. Daarnaast blijkt dat mensen vanaf vijftig jaar vaker claims indienen in verband met schade aan bijzondere bezittingen. Visscher: “Logisch, want bezit neemt in de loop der jaren toe. Ook kan het zijn dat mensen na hun vijftigste de kostbaarheden van ouders erven. Hier geldt dus: waar meer van is, kan meer schade worden geleden en dat leidt uiteindelijk tot meer claims.”

En zo is het met de meeste claims. Opvallende uitzondering is de invloed van storm en wind; daar valt de schade voor alle leeftijdscategorieën precies op de claimcurve. Andersom gezien: ondanks de pieken en dalen in alle andere categorieën valt ons totale claimgedrag over de jaren heen gewoon samen met die van waar we echt zelf niets aan kunnen doen: het weer.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.