Ads Top

Lakeman: tuchtklacht tegen KPMG als ABN AMRO swapschade verdoezelt

Directeur Pieter Lakeman van Swapschade BV acht een afboeking door ABN AMRO van 3,65 miljard euro ten laste van het resultaat 2014 gepast. Dit vanwege ingediende en nog in te dienen schadeclaims van MKB-ondernemers die de dupe zijn van renteswaps die ABN AMRO hen verkocht. En ook vanwege de gevolgen van de Vestia-zaak. Als accountant KPMG goedkeuring geeft aan een jaarverslag dat onvoldoende cijfermatig inzicht biedt in swap-risico's voor het vermogen, resultaat en de solvabiliteit van ABN AMRO dient Lakeman namens Swapschade BV een tuchtklacht in.

Swapschade BV treedt op voor gedupeerde MKB-bedrijven. Volgens Lakeman is ABN AMRO in het uitoefenen van haar zorgplicht jegens deze bedrijven tekort geschoten door hen grote aantallen renteswaps te verkopen. Het betreft een omstreden en zeer complex financieel product dat bij MKB-bedrijven tot grote schade leidt.

In een brief aan het bestuur van KPMG wijst Lakeman er namens Swapschade BV op dat ABN AMRO sinds 2005 grote winsten boekte met de verkoop van renteswaps. Hij spreekt van 'verkooppraktijken die zich kenmerken door ernstige misleiding, zo niet bedrog'. Lakeman voorziet dat de bank dit jaar in toenemende mate geconfronteerd wordt met door de rechter toegewezen schadeclaims. Alleen al voor het MKB kunnen die tot ver boven de 2 miljard euro oplopen.

Dat het aantal klachten van MKB-ondernemers tot op heden nog beperkt lijkt te blijven wijt Swapschade BV aan de bij veel ondernemers levende angst dat hun kredieten worden opgezegd als zij met een claim tegen de bank komen. Lakeman verwacht echter dat mede als gevolg van in 2015 en 2016 te verwachten publiciteit over het renteswap-schandaal steeds meer ondernemers het aandurven om hun schade te verhalen en daarbij succes zullen boeken. Pogingen van ABN AMRO om het aantal en de grootte van nog in te dienen claims te beperken zullen naar de stellige overtuiging van Swapschade BV schipbreuk lijden.

Als KPMG het jaarverslag 2014 (inclusief verslag van de directie en de Raad van Commissarissen) goedkeurt zónder dat potentiële beleggers voldoende cijfermatig inzicht wordt geboden in de verliesgevende fase waarin de bank in 2014 bij directe afboeking volgens Lakeman verkeerde, is KPMG volgens Swapschade BV civiel aansprakelijk. Voor de accountant die namens KPMG tekent geldt een tuchtrechtelijke aansprakelijkheid. Dit alles geldt tevens als in de jaarrekening 2014 onvoldoende cijfermatig inzicht wordt geboden in negatieve vooruitzichten van ABN AMRO.

Swapschade BV adviseert KPMG om zich juridisch goed op de hoogte te (laten) stellen van de risico's inzake renteswaps. Maar niet door advocaten of juristen die voor ABN AMRO of een andere bank actief waren of zijn. Want, aldus Pieter Lakeman, van hen kan geen objectieve analyse worden verwacht. Gaat KPMG tóch met hen in zee, dan zal Lakeman als de zaak voor de rechter komt benadrukken dat de accountant 'het risico om door partijdige advocaten op het verkeerde been te worden gezet bewust heeft willen aanvaarden.'

Overigens zegt Swapschade BV het opvallend te vinden dat ABN AMRO 'haast heeft met de komende beursgang'. 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.