Ads Top

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg bij restitutiepolis onduidelijk

Consumenten die in 2014 kiezen voor een restitutiebasisverzekering weten in veel gevallen niet wat zij precies vergoed krijgen wanneer ze in dat jaar naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaan. Uit een rondgang van financiële vergelijkingssite Geld.nl blijkt dat pas enkele verzekeraars deze tarievenlijst voor 2014 bekend hebben gemaakt. 
“Voor veel mensen is het al een verrassing dat ze bij een restitutiepolis met gecontracteerde zorg te maken krijgen. Nu zorgverzekeraars ook nog eens de tarieven voor niet-gecontracteerde zorg niet inzichtelijk hebben, weten consumenten niet exact wat ze hiervoor vergoed krijgen. Het kan dus zomaar zijn dat je een deel van de kosten toch zelf moeten betalen, ook al heb je een restitutiepolis”, aldus Sieto de Vries van Geld.nl. 
Het grote verschil tussen een natura- en restitutieverzekering schuilt in de manier van vergoeden. Kies je voor een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan vergoedt de naturaverzekering slechts een deel van de kosten, bijvoorbeeld 60 of 80 procent. Het overige gedeelte betaal je zelf. 
De vergoeding die een restitutieverzekering biedt, hangt af van de soort zorg. Gaat het om zorg waarvoor een wettelijk vastgesteld maximumtarief geldt, dan krijg je de zorgkosten tot maximaal dit tarief vergoed. Zo geldt er voor kraamzorg in 2014 bijvoorbeeld een wettelijk maximumtarief van 45,37 euro per uur. Voor sommige zorg is er echter geen wettelijk maximumtarief. Verzekeraars vergoeden dan een ‘marktconform tarief’. Dat is meestal het gemiddeld tarief voor de behandeling bij zorgaanbieders met wie de verzekeraar wel een contract heeft. 
Hoe hoog dit bedrag is, is voor de consument echter niet inzichtelijk. Veel verzekeraars hebben deze exacte tarieven voor 2014 nog helemaal niet bekend gemaakt. Sommigen geven zelfs aan hier helemaal geen lijst over te publiceren. “Hierdoor weten consumenten dus niet precies hoeveel zij maximaal vergoed krijgen wanneer ze kiezen voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Het kan gebeuren dat zij een deel van de kosten van bijvoorbeeld een dieetadviseur of ergotherapeut zelf moeten betalen, ondanks dat ze een restitutiepolis hebben”, aldus De Vries van Geld.nl. 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.