Ads Top

Overeenkomst VS en Nederland voor uitwisseling informatie over Amerikaans belastingplichtigen

Op 18 december 2013 heeft het Ministerie van Financiën bekendgemaakt dat Nederland een overeenkomst tot uitwisseling van gegevens heeft gesloten met de Amerikaanse overheid. Aanleiding hiervoor is de Amerikaanse belastingwet, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).
Deze wetgeving is bedoeld om ervoor te zorgen dat Amerikaans belastingplichtigen, die buiten de VS tegoeden aanhouden, correct belastingaangifte doen bij de Amerikaanse belastingdienst, de IRS. In het kader van deze wet gaan financiële instellingen gegevens van klanten die mogelijk belastingplichtig zijn in de VS doorgeven aan de Nederlandse belastingdienst. De Nederlandse belastingdienst geeft deze gegevens door aan de IRS. FATCA gaat in op 1 juli 2014. Financiële instellingen zijn verplicht vanaf 1 juli 2014 hun bestaande en nieuwe klanten te toetsen. De NVB heeft op 18 december 2013 informatie gepubliceerd op haar website om klanten die mogelijk Amerikaans belastingplichtig zijn te informeren.
De verplichtingen uit de overeenkomst met de VS worden in de Nederlandse wet opgenomen, waardoor alle financiële instellingen in Nederland aan FATCA moeten voldoen. Het is de bedoeling om met de FATCA wetgeving belastingontduiking door Amerikaans belastingplichtigen tegen te gaan. De wet past in de wereldwijde aanpak van belastingontduiking.
  Bent u geboren in de Verenigde Staten? Bent u gevestigd of woont u in de Verenigde Staten? Heeft u andere banden met de VS? In deze gevallen wordt u mogelijk benaderd om informatie te verstrekken over een eventuele Amerikaanse belastingplicht. De komende tijd toetsen alle financiële instellingen hun particuliere en zakelijke relaties in hoeverre zij mogelijk belastingplichtig zijn in de VS. Wanneer uw bank u als mogelijk Amerikaans belastingplichtig aanmerkt, zal de bank u om een verklaring vragen.
Op de NVB site vindt u meer informatie over FATCA. Tevens kunt u lezen over de Amerikaanse inkeerregeling als u Amerikaans belastingplichtig bent. Deze inkeerregeling is voor Amerikaans belastingplichtigen die de afgelopen jaren niet aan hun aangifteplicht hebben voldaan en zich nu alsnog melden bij de IRS.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.