Ads Top

Onderhandelingsresultaat CAO banken

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de vakorganisaties FNV Bondgenoten, De Unie en CNV Dienstenbond hebben eenonderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO. Deze CAO zal worden aangeduid met de naam ‘CAO Banken’ en geldt voor de deelnemende banken als rechtstreekse opvolger van de Algemene Bank-CAO.
De hoofdlijn van het onderhandelingsresultaat is dat de deelnemende banken de bepalingen uit de laatste Algemene Bank-CAO nog zullen toepassen tot 1 juli 2014 en dat in het eerste half jaar 2014 een moderne en geheel vernieuwde CAO Banken zal worden afgesproken, die per 1 juli van kracht zal worden. In het onderhandelingsresultaat zijn afspraken opgenomen over de uitgangspunten en inhoud van deze nieuwe, gezamenlijk te ontwikkelen CAO Banken.
De deelnemende banken hebben ingestemd met dit onderhandelingsresultaat. De lijst van deelnemende banken is te vinden in het onderhandelingsresultaat. De vakbonden zullen het onderhandelingsresultaat aan hun leden voorleggen, met als doel om het onderhandelingsresultaat voor het eind van het jaar om te zetten in een formeel akkoord, zodat deze CAO per 1 januari 2014 in werking kan treden.
Eerder dit jaar zijn de onderhandelingen over een nieuwe Algemene Bank CAO vastgelopen, omdat de standpunten van vakbonden en werkgevers te ver uit elkaar lagen. Nu is er een onderhandelingsresultaat bereikt, waarmee stappen gezet worden richting de modernisering van de CAO. “Een stap in de goede richting,” aldus Eelco Dubbeling, plaatsvervangend directeur van de NVB. Voor werkgevers blijven modernisering en kostenbeheersing belangrijke uitgangspunten, waarbij ook oog is voor belangen van werknemers. Daarom zetten we gezamenlijk in op uitbreiding van de afspraken over duurzame inzetbaarheid van alle werknemers op de in- en externe arbeidsmarkt, nu en in de toekomst, ongeacht hun leeftijd.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.