Ads Top

Landelijke peiling naar belasting op eigen huis

Vereniging Eigen Huis peilt hoe Nederland denkt over de onroerendezaakbelasting (ozb). Deze gemeentelijke belasting, die geheven wordt over de waarde van woningen, levert gemeenten jaarlijks 3 miljard euro op. Huiseigenaren en huurders kunnen tot 1 januari online hun mening geven.
Wie moeten er wel of geen ozb betalen? Moet de waarde van een eigen huis, de hoogte van het inkomen of juist de omvang van het huishouden bepalend zijn voor deze belasting? Wat vindt men van de hoogte van de ozb en wat zijn de verwachtingen over de stijging? Dit zijn vragen die in de peiling centraal staan. De ozb-peiling van Vereniging Eigen Huis is anoniem en staat voor iedereen open op www.eigenhuis.nl/ozbpeiling. De uitkomsten van de peiling worden in februari 2014 bekend gemaakt.
De onroerendezaakbelasting is een van de meest besproken belastingen van ons land. Gemeenten beslissen zelf waar de opgehaalde ozb-gelden aan worden uitgegeven. Dat kan aan algemene voorzieningen zijn, maar ook aan het sluitend maken van de begroting.
Huiseigenaren betalen jaarlijks de belastingaanslag die is gebaseerd op de getaxeerde waarde van hun woning. Dit jaar maakten ongeveer 140.000 eigenaren bezwaar tegen de hoogte van hun WOZ-beschikking. Het innen van de ozb is duur: waardetaxaties en het afhandelen van bezwaarschriften kosten ieder jaar ongeveer 150 miljoen euro. De ozb is hierdoor een dure en inefficiënte belastingheffing.
Vereniging Eigen Huis brengt jaar op jaar de stijging van de ozb in beeld. De vereniging wil deze heffing die alleen aan eigenaren van woningen en ander onroerend goed wordt opgelegd, ter discussie stellen. De totale ozb-opbrengst stijgt ieder jaar, terwijl de huizenprijzen sinds 2009 ieder jaar zijn gedaald. Vereniging Eigen Huis vreest dat deze belasting alleen maar verder zal oplopen als meer gemeenten de inkomsten nodig hebben om tekorten op te vangen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.