Ads Top

Meer ruimte voor ZZP-pensioen welkom

Het is een goede zaak dat de mogelijkheden voor zelfstandigen zonder personeel om te sparen voor het pensioen worden verruimd. Met name de afspraak dat zelfstandigen hun pensioenvermogen niet hoeven aan te spreken als zij onverhoopt een beroep op de bijstand moeten doen, is een belangrijke verbetering. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op recente berichten over een pensioenspaarregeling voor zelfstandigen. De groep zzp’ers is zeer divers. Daarom is het van belang dat zelfstandigen de keuzevrijheid houden om een pensioen- en arbeidsongeschiktheidsvoorziening te kiezen die goed aansluit bij de eigen behoeften en mogelijkheden. Om daar een scherp beeld van te krijgen vereist de voorgestelde spaarregeling, vanwege een aantal specifieke kenmerken en beperkingen, goede advisering en voorlichting. Zo tast een beroep op een aov-uitkering in deze regeling de pensioenaanspraak aan en zal bij langer durende arbeidsongeschiktheid het pensioenvermogen al snel ontoereikend zijn om de uitval van inkomen op te vangen. Het Verbond gaat graag met zelfstandigenorganisaties in overleg om te bezien of en op welke manier de zzp-spaarregeling versterkt kan worden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.