Ads Top

Verzekeraars zorgen voor korte reistijd student

Dit jaar bieden veel zorgverzekeraars geen (of slechts gedeeltelijk) vrije zorgkeuze aan. Mijnstudentenleven.nl onderzocht negen populaire studentenverzekeringen die zo'n natura polis aanbieden. De vraag was of dit in de twaalf universitaire studentensteden tot problemen leidt. Uit het onderzoek blijkt dat de dekkingsgraad van de natura polissen in deze steden op 92 procent ligt.
In vier steden moeten studenten oppassen met het afsluiten van hun zorgverzekering. In Enschede, Delft, Maastricht en Nijmegen hebben twee van de onderzochte verzekeraars geen afspraken met een regulier ziekenhuis in de stad, waardoor studenten moeten reizen wanneer ze een behandeling nodig hebben.
Nederland telt in totaal acht Academische ziekenhuizen. Studenten in het zuiden van het land hebben het goed getroffen. In Maastricht hebben zeven van de negen onderzochte verzekeringen een contract met het Maastricht Universitair Medisch Centrum. In tegenstelling tot de reguliere zorginstellingen hebben onderzochte verzekeringen in maar 62 procent van de gevallen een 'volledig' contract met een universitair medisch centrum. In de andere gevallen moeten mensen een eigen bijdrage betalen wanneer ze kiezen voor de zorg in een van deze instellingen.
Bij een restitutie polis ben je vrij in de keuze voor een zorgverlener. Er hoeven geen specifieke afspraken te zijn gemaakt tussen de verzekeraar en de zorgverlener. Het enige waar wel op moet worden gelet is dat, voor volledige dekking, de behandeling binnen de polisvoorwaarden moet vallen.
Bij een natura polis kun je terecht bij de zorginstellingen waar de verzekeraar afspraken mee heeft gemaakt. Kies je voor een zorgverlener waar geen afspraken mee zijn gemaakt bestaat de kans dat je zelf opdraait voor (een gedeelte van) de kosten. De maandelijkse premie voor een natura polis is lager dan die van een restitutie polis.
In dit onderzoek zijn de volgende negen studentenverzekeringen meegenomen: AGIS TCN, Anderzorg, Bewuzt, De Friesland, FBTO, Menzis, PMA, ZEKUR, Zilveren Kruis Achmea. Er is gekeken naar de dekkingsgraaf in de volgende 12 studentensteden: Amsterdam, Delft, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Wageningen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.