Ads Top

Kapitaaltekort Europese banken volgend jaar 280 miljard euro

De kapitaaleisen van Basel III in combinatie met de Comprehensive Assessment (het onderzoek naar de gezondheid van banken) van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben grote impact op de kapitaalpositie van Europese banken. Volgens onderzoek van PwC bedraagt het kapitaaltekort van banken in de eurozone volgend jaar 280 miljard euro.
De invoering van de nieuwe Basel III wet- en regelgeving betekent dat banken hun balans moeten herzien als gevolg van meer stringente eisen voor kapitaal en leverage. Het ECB-onderzoek richt zich op de risico's die banken lopen en de kwaliteit van de bezittingen die ze op hun balans hebben staan. Vervolgens wordt met een stresstest bepaald in hoeverre banken een nieuwe crisis kunnen doorstaan. De ECB verwacht de operatie eind volgend jaar af te ronden. Al eerder becijferde PwC dat Europese banken zo'n 1200 miljard euro aan slechte leningen op hun balansen hebben staan.
De Basel-eisen en de ECB-operatie leiden tot nieuwe minimale kapitaalniveaus, rendementsdoelstellingen en beprijzing en selectie van krediet. De gevolgen voor banken ten aanzien van kapitaalbeschikbaarheid zijn volgens het PwC-onderzoek groot. PwC verwacht dat banken die geconfronteerd worden met een kapitaaltekort opnieuw het gebruikelijke menu van balansherstructurering zullen inzetten. Concreet gaat het om balansverkorting, asset herstructurering (verkoop of run off van portefeuilles) en het aantrekken en herstructureren van kapitaal. Laatstgenoemde, in de studie 'de-leverage take 2' genoemd, zal zo is de verwachting van PwC, de dominante respons blijken te zijn, omdat andere maatregelen niet ver genoeg gaan.
Twee derde van het Tier 1-kapitaal tekort (circa 180 miljard euro voor Europese banken ) wordt voldaan door het kapitaal te verhogen of te herstructureren. Deels uit noodzaak, deels uit verdienste. PwC gelooft dat er groeiende acceptatie bij investeerders ontstaat ten aanzien van het nieuwe 'lager risico - lagere kosten - lager rendement'-paradigma.
Volgens Eugenie Krijnsen, partner bij PwC, is het noodzakelijk dat banken hun kapitaalspositie juist versterken door het aantrekken van nieuw kapitaal om ervoor te zorgen dat banken robuust zijn en krediet kunnen blijven verstrekken om de reële economie te stimuleren.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.