Ads Top

Gebruik alternatieve financieringsvormen nog beperkt

Ondanks de opkomst van alternatieve financieringsbronnen, zoals crowdfunding, kredietunies en het MKB-krediet, zijn eigen middelen en bankfinanciering nog altijd veruit de meest gebruikte financieringsvormen. Dit blijkt uit een enquête onder 1.100 mkb-ondernemers. Er wordt door zowel het kleinbedrijf (<50 werknemers) als het middenbedrijf (50-250 werknemers) nog relatief beperkt gebruik gemaakt van crowdfunding. Met name middelgrote bedrijven maken gebruik van financieringsalternatieven als leasing, subsidies en fiscale regelingen.
De bedrijfsinvesteringen zijn een belangrijke indicator voor de financieringsbehoefte van ondernemend Nederland. Deze liggen nog altijd op een laag niveau. Middelgrote ondernemers worden echter wel positiever over de investeringsverwachtingen. Zo verwacht 40% van de ondernemers in het middenbedrijf de komende twee jaar meer te investeren. In het kleinbedrijf is er daarentegen ook de komende twee jaar nog altijd sprake van een lage investeringsbereidheid.
Dit vertaalt zich in een aanhoudend lage externe financieringsbehoefte binnen het kleinbedrijf. Zo heeft één op de vijf ondernemers in het kleinbedrijf het afgelopen jaar een beroep gedaan op externe financiering, tegenover 44% van de ondernemers in het middenbedrijf. Voor komend jaar verwacht slechts 10% van de kleine ondernemers een beroep te doen op externe financiering. Bij middelgrote bedrijven ligt dit percentage op 30%.
Eigen middelen en bankfinanciering zijn de meest gebruikte financieringsvormen in zowel het midden- als het kleinbedrijf. Wat betreft het gebruik van alternatieve financieringsvormen zijn er grote verschillen zichtbaar. Zo maakt het middenbedrijf veelvuldig gebruik van leasing (61%), terwijl het kleinbedrijf daar slechts beperkt gebruik van maakt (17%). Hetzelfde geldt voor het gebruik van subsidies en leveranciers- en afnemerskrediet. Van alternatieven als crowdfunding, private equity en informal investors wordt zowel door het midden- als het kleinbedrijf nog beperkt gebruik gemaakt.
Met name crowdfunding wordt in de markt gezet als goed financieringsalternatief voor kleine ondernemers die geen bankfinanciering willen of kunnen krijgen. Een derde van de ondernemers in het kleinbedrijf is het met de stelling “Crowdfunding is een serieus alternatief voor bancaire financiering ‘eens, tegenover een kwart van de ondernemers in het middenbedrijf. Hoewel de ondervraagde ondernemers nog relatief weinig gebruik maken van crowdfunding, is deze alternatieve financieringsbron wel sterk in opkomst.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.