Ads Top

Voor ingrijpende ontwikkelingen is aanpassing wetgeving gewenst

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vraagt aandacht voor een aantal knelpunten in de huidige wet- en regelgeving. Zo zien men verbeterpunten bij het melden van bruto shortposities door marketmakers en bij het vragen naar de duurzaamheidsvoorkeuren van consumenten bij pensioen- en lijfrenteproducten. Deze wetgevingswensen staan beschreven in de jaarlijkse wetgevingsbrief die aan de ministers Van Weyenberg (Financiën) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) is verzonden.

De duurzaamheidstransitie, digitalisering en internationalisering zijn ingrijpende ontwikkelingen in de financiële sector. Mede hierdoor komt in 2024 veel wetgeving waarop men toezicht moeten gaan houden of waarvoor het toezicht wordt voorbereid of geïntensiveerd.

Marketmakers zijn momenteel grotendeels uitgezonderd van de verplichting om bruto shortposities in aandelen te melden aan de AFM. Zij zijn nu wel verplicht om een longpositie in kapitaal of stemmen te melden. De AFM vraagt aan de wetgever het uitzonderingskader van de meldingsplicht voor bruto shortposities aan te passen, zodat dit kader aansluit op het uitzonderingskader van de meldingsplicht voor posities in kapitaal en stemmen. Hierdoor krijgen effectenuitgevende instellingen en (potentiële) beleggers een volledig beeld van de daadwerkelijke positie die een marktpartij inneemt. Deze transparantie bevordert een efficiënte werking van de kapitaalmarkten. De AFM streeft naar een Europees speelveld en pleit daarom ook voor aanpassing in EU wetgeving.

De verwachting is dat, mede door de pensioentransitie, een grote groep cliënten advies in zal winnen over tweede- en derde pijler pensioenproducten. De AFM zou graag zien dat de pensioenadviseur bij klanten altijd informatie over de duurzaamheidsvoorkeuren inwint. Dit is bij andere beleggingsproducten nu al verplicht, maar tweede- en derdepijler pensioenproducten zijn momenteel uitgezonderd. De AFM vraagt aan de wetgever om dit consistent te maken met de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), waarin aanbieders van pensioenproducten al transparant moeten zijn over duurzaamheid. Dit zal de vraag naar duurzame beleggingen stimuleren en draagt bij aan de duurzaamheidstransitie.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.