Ads Top

Hoge risico’s schrikken beleggers niet af om meer te investeren in crypto-activa

Recente inzichten uit de ‘Crypto Barometer’, gezamenlijk gepubliceerd door Satoshi Radio en Amdax, laat zien dat ervaren cryptobeleggers anticiperen op een forse stijging van Bitcoin, met een gemiddelde voorspelde slotkoers van 99.380 dollar per einde jaar. Ether, de munt van het Ethereum-netwerk, wordt zelfs nog hogere rendementen toegedicht.

Het rapport, gebaseerd op een enquête onder 763 vermogende investeerders met uitgebreide ervaring in de crypto-sector, voorspelt een prijsstijging die ver boven de vorige hoogtepunten uitstijgt. Dit optimisme is deels te danken aan de recente lancering van de Amerikaanse spot bitcoin ETF, waarmee Wall Street bitcoin als een legitieme investeringsoptie omarmt.

Opvallend is dat 74 procent van de respondenten verwacht dat ether, de tweede grootste cryptocurrency, dit jaar een grotere waardestijging zal kennen dan bitcoin. Solana
 wordt ook gezien als een potentiële uitdager voor de top drie, gedreven door zijn groeiende populariteit onder speculatieve beleggers.

De zes meest opvallende constateringen uit het marktonderzoek:

Prijsverwachtingen: De gemiddelde verwachte slotkoers van bitcoin voor eind 2024 is $99.380, met een mediaan van $89.000. Een overweldigende meerderheid van de respondenten voorspelt dat de bitcoinprijs zal stijgen tot rond de $100.000.

Prestatie van Ether: Ether wordt verwacht beter te presteren in relatieve koersstijging dan bitcoin in 2024, met 74 procent van de respondenten die het eens zijn met deze stelling.  

Solana wordt gezien als het op twee na grootste cryptoproject qua marktkapitalisatie, volgend op Bitcoin en Ethereum. Andere projecten zoals Injective en Celestia worden verwacht om sterk binnen te komen in de top 20 van cryptoprojecten qua marktcapitalisatie..

Institutionele adoptie, gemarkeerd door de lancering van bitcoin en (mogelijk) ether ETFs in de Verenigde Staten, wordt als de meest opwindende ontwikkeling beschouwd, met een grote meerderheid van de respondenten die zich enthousiast toont over deze trend.

De vermogende cryptobeleggers tonen een sterke voorkeur voor het investeren in crypto vanwege het hoge verwachte rendement en als alternatief voor het traditionele monetaire systeem. Ondanks het herkennen van hogere risico's verbonden aan crypto-investeringen, verwacht driekwart van de beleggers in 2024 evenveel of meer te investeren in cryptoactiva.

Het onderzoek toont aan dat 71 procent van de cryptobeleggers crypto-investeringen als risicovoller beschouwen dan traditionele investeringen zoals aandelen en obligaties.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.